En markant personlighed og dygtig landmand-Jens Drivsholm

Jens Drivsholm

Gårdejer Jens Drivsholm f.1889 d.1987.

Gårdejer Jens Drivsholm var født på gården Drivsholm, beliggende ved Munkebrovej mellem Vrensted og Børglum Kloster.

Han begyndte tidligt i arbejdet på sit fødehjem, men allerede som 16 årig kom han på Vraa Højskole som elev der. Dengang var det ganske udsædvanligt at komme på højskole i så ung en alder. Men det højskoleophold kom til at præge ham livet igennem.

Derefter kom han ud at tjene, bl.a på en gård i Himmerland og kun 20 år gammel blev han bestyrer på sin fødegård Drivsholm, idet forældrene havde købt en gård mere i Stenvad ved Vraa.

Jens Drivsholm ville dygtiggøre sig, så det blev til flere skoleophold. Han tog ophold på Thune Landbrugsskole for at få mere viden inden for sit fag, landbruget.

Endnu et højskoleophold på Askov Højskole blev det til, inden han  i 1915 blev gift med Ane og overtog Drivsholm.

Drivsholm, Vrensted

De drev sammen gården i 45 år hvor de skabte et godt hjem for dem selv og deres børn.

Jens Drivsholm var ikke alene en dygtig landmand men havde også mange gode interesser. Han havde stor glæde af de foredragsholdere der bl.a. kom til Vrensted og han var velbevandret i historie, kulturhistorie med mere. Hjemmet var desuden meget kirkeligt orienteret.

Hans dygtighed og personlighed gjorde, at det også blev kaldt på ham udefra. Han var bl.a. medlem af Vrensted-Thise sogneråd i 9 år. I 50 år sad han i bestyrelsen for Løkken Sparekasse, heraf 17 år som en meget dygtig formand.

Løkken Sparekasse havde på daværende tidspunkt en filial på mejeriet i Vrensted, hvor han en gang om ugen sad sammen med en sparekasseassistent fra Løkken, som kom cyklende til Vrensted. Her kunne man så få klaret sine sparekasse sager, måske indsætte eller hæve penge på sin sparekassebog eller underskrive lånedokumenter m.m.

Han var også i en meget lang årrække i bestyrelsen for Vraa Højskole og desuden også med i mange forskellige lokale bestyrelser.

Efter at have solgt gården til et barnebarn, byggede han hus i Vrensted og nød der et langt otium.