En fortælling om min oldemor

En fortælling om min oldemor

Else Marie Thomasdatter

1847-1939

På gården Højris, Jerslev Sogn, blev drengen Thomas Larsen født i 1706.

Her blev han senere gift med Maren Christensdatter f. 1727.

I en sen alder, han var da 62 og hun var 41, blev sønnen Jens Thomsen født på Højris i 1768.

NB. Det kunne være et barnebarn ( som mig selv )

Han blev her senere gift med Ane Christensdatter.

I 1802 blev sønnerne/tvillinger Chresten og Thomas Jensen født på gården Højris.

De blev begge døbt i Jerslev Kirke 18. jan. 1803.

Der er ikke oplyst levetid for Chresten, men Thomas Jensen døde i 1868.

Her i Jerslev Kirke blev han senere gift med Mette Thomasdatter    1803-1887

De fæstede gården Helledie, Thise Østre Hede, i 1831. Gården hørte da under Børglum Kloster.

Her på Helledie blev der i alt født 7 børn med min oldemor Else Marie Thomasdatter i 1847 som den sidste.

Her omkring Thise Bakker, hun boede Thise Nordre Udflytter,må hun have fundet sin mand, Jens Peder (Pedersen) Kjær, 1840-1927, der boede på Gl. Hammelmose Mølle.

Hans familie stammede fra Jerslev men flyttede til en gård i Svinget Manna Kær.

Her blev min tipoldefar født i 1796.

Mine oldeforældre, Jens Peter og Else Marie, blev gift i 1870, og i 1871 bosatte de sig i Gl. Hammelmose Mølle som Hjulmager og Karetmager.

Her fik de i tidsrummet 1871-1891 i alt 6 børn med min bedstefar Jens Emanuel Kjær i 1877 som nr. 4. I denne børneflok kendes også Peder Lifland Kjær, far til Mælkemand Ejler Lifland Kjær, Vrensted.

Da min oldefar Jens Peter stopper arbejdet som Karetmager købte de en ejendom beliggende tæt ved Thise Ladegård.

Da min oldefar Jens Peter dør i 1927 sælges ejendommen og oldemor Else Marie flytter ind hos mine bedsteforældre Jens og Mathilde der i mellemtiden har bygget hus og etableret Karetmagerværksted i Manna på vejen til Store Vildmose.

Her bliver jeg født i 1936 og bliver delvis passet af både oldemor og bedstemor indtil sygdom i 1939 gør, at jeg flytter/ adopteres til familien Murer Christian Nielsen og Else ( minbiologiske mors søster ) i Vrensted.

NB. se evt. EN FORTÆLLING OM OG AF MURENS LEO på Jens Otto Madsens hjemmeside.

klik på link:

En fortælling om Murens Leo

NOTE: Det har i min søgning vist sig at Gården Helledie nævnes med 2 forskellige beliggenheder, nemlig Vrensted Østre Hede / Kongsengene samt Thise Østre Udflytter / Filholm. Og da det også ses, at navnet Helledie nævnes tilbage til 1700 tallet, og at Gården HelledieKongsengene er udstykket fra Børglum Kloster og opført i 1912 må det formodes at gården tidligere har ligget på Thise Østre Udflytter / Filholm da den tilhørte Børglum Kloster, sikkert som fæstegård.

21.10.2022

Leo Kjær Nielsen ( Murens Leo ) opvokset i Vrensted 

f. 1936