Dorthe Stiller – kunstmaler og frivilligt arbejde

 

Dorthe Stiller

Mit navn er Dorthe Stiller, jeg er født i 1946 i Aalborg, hvor mine forældre drev en slagterforretning. Jeg har altid været kreativ, og som teenager malede jeg på porcelæn, og havde et job efter skoletid i et porcelæns- brænderi, hvor jeg malede små askebægre o. lign. til turister.

Efter realeksamen kom jeg i lære på Aalborg toldkammer (mine forældres valg), og der var jeg ansat i mange år, fik familie, og levede det kreative ud på aftenskolen både med keramik og maleri.

Da jeg i 1976 flyttede med familien til Brønderslev, valgte jeg at gå hjemme et par år, mens børnene voksede op. Jeg havde et par børn i dag- pleje, og jeg mindes med fryd, når vi sad ved bordet og legede med ler og andre kreative materialer.

Jeg meldte mig på aftenskole til keramik ved Kirsten Kristensen og til maling ved kunstmaler Otto Møller, og Otto gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne søge ind på Aalborg kunstskole.

Når jeg havde fri eller ferie, poppede det kreative altid op….

I mellemtiden blev jeg skilt og giftede mig med byens slagtermester, var ansat igen et stykke tid ved toldvæsenet, men stoppede for at hjælpe min mand, Preben Stiller, i slagterforretningen.

Da vi i 1995 solgte forretningen til byfornyelsen, og børnene var blevet store, var jeg helt sikker på, at nu ville jeg prøve kræfter med kunsten.    På hjemmefronten var der ikke den store opbakning. Men jeg fortsatte målrettet.

Jeg søgte min fagforening om uddannelsesorlov – og fik det bevilget,

( hvilket privilegeret samfund man er født i ). Herefter søgte jeg om optagelse på Aalborg Kunstskole- og kom ind.

Derefter startede jeg på en helt ny tilværelse…..  jeg var virkelig kommet på rette hylde.

Aalborg kunstskole

Det var virkelig spændende. Det første halve år gik jeg på Grundskolen, hvor man prøvede alle retninger: tegning, modellering efter levende modeller, grafik og maleri.

Dernæst gik jeg videre på Fagskolen og skulle vælge linje, jeg valgte her maleriet. Underviserne på skolen var alle udøvende kunstnere, og vi lærte løbende at lave kunstudstillinger. Vi lærte herved virkelig at stå ved det, vi lavede. Uddannelsen varede ca. 3 år. Sideløbende kunne man få timer i croquis, tegning efter levende model, kunsthistorie osv. Det var dejlige lærerige år. Sammen med 7 andre piger dannede jeg en kunstnergruppe, som kaldte vi” Oktaven”. Vi har sammen lavet utallige udstillinger, og vi mødtes en gang om måneden, altid med et nymalet maleri, som vi gav hinanden konstruktivt kritik af.

Med årene har gruppen mistet 4 af pigerne, og det er desværre kun mig, der stadig maler.

På kunstskolen kom jeg i forbindelse med mange forskellige mennesker, f.eks. var der mange skolelærere, der tog et år for at dygtiggøre sig til brug i deres undervisning.

Jeg tænkte: ”Hvorfor fortsætter jeg ikke på lærerseminariet, og får papir på, hvad jeg kan”. Som tænkt så gjort, og efter utallige kurser og eksamen i IT og psykologi, blev jeg i 1999 uddannet billedkunstlærer.

Så nu skulle jeg ud på arbejdsmarkedet igen.

I de år var jeg begyndt at udstille mine værker, og var blevet bidt af det. Men jeg skulle jo ha´ stykket et fuldtidsjob sammen???.  Jeg søgte det første job, der lige var ledigt: Salgsassistent ved Skott i Hjørring. Min tanke var, at jeg lige kunne prøve, mens jeg søgte noget bedre.

Jeg arbejdede hos Skott de efterfølgende knap 10 år!

Det viste sig, at jeg kunne få nedsat tid ved Skott og sideløbende udstille. Og familien bakkede nu helhjertet op om mit nye liv.

Jeg havde bestemt ikke drømt om, hvad det førte med sig. Ikke bare malede og udstillede jeg malerier, men jeg malede desuden julekortet for Brønderslev kommune i 2003

Lions julemærke i 2004 og i 2011, malede etiketten til Brønderslev kommunes kunstnervin i 2007 og i 2020, malede motiv til Landbo Nords dyrskue t-shirts i 2009 og 2010, julekort for firmaet Dan-Hatch i 2015 til 2018, og lavede årets plakat for Falcks kunstforening i 2012.

Det gamle Slagteri.

I 2001 åbnede jeg ” Det gamle Slagteri” på Hyldevej i Ø. Brønderslev og startede med at udstille sammen med ”Oktaven” og andre skiftende udstillere.

Det gav god mening for en gammel slagterdatter, gift med byens tidligere slagtermester, at udstille kunst og gamle slagterting. Der var stadig et stort kølerum med kæmpe døre, som vi hængte billeder op på, og der hang kroge i loftet til grisene. Vi kalkede bare væggene og strøede sand på gulvet (dog ikke savsmuld) og slog dørene op til påskeudstilling med åbningstalen af Tage Buus.

Det fortsatte jeg med til år 2006, da jeg kunne gå på efterløn. Jeg måtte stadig udstille, men desværre bare ikke i mit eget galleri.

Året efter tilbød billedkunstner John Laursen, at jeg kunne udstille på påskeudstillingen på Brønderslev Gymnasium, og der er jeg stadig at finde.

Mit billedsprog.

Mit billedsprog er ikke kun en skildring af naturindtryk, men også et udtryk for tanker, følelser og drømme. Hvad der rører sig i mit hjerte, må jeg simpelthen ha ud på lærredet. Jeg har nogle værker, jeg har malet, når jeg virkelig er blevet udfordret i livet, både på godt og ondt.

Da jeg blev mormor for første gang, malede jeg ”Mormors opslagstavle” og derefter ”Jeg holder af hverdagen”. Men det kan også være en sang fra højskolesangbogen, der griber mig, som jeg så bruger mit billedsprog til at fortolke på lærredet. Ofte på et aflangt lærred med både tekst og illustrationer.

Jeg er af naturen nysgerrig, og mine sanser står altid åbne for påvirkninger af mennesker, jeg møder i det offentlige rum, oplevelser fra hverdagen, tanker eller måske et sjovt ordspil. Inspirationen kan så komme frem i motiver f.eks. af HØNS. Jeg har malet rigtig mange billeder af Høns, som har fået et menneskeligt islæt.

Et andet yndet motiv er mine husbilleder, som nok er et udtryk for påvirkning og tanker. Vi kender nok alle sammen, når man går en tur i mørket og bliver fanget af lyset i vinduerne, og tænker: ”Hvad mon der sker bag de ruder”. Jeg maler måske personer, der nyder et glas vin foran en kendt bygning i Nyhavn, eller måske er til vinfestival i Brønderslev.

Når jeg starter med at male, lægger jeg en masse farver vilkårligt på lærredet, jeg maler aldrig på et helt hvidt lærred, på den måde får jeg en del forærende. Er det huse, jeg vil male, rammer jeg vinduerne ind, og det udtryk, der kommer ud af ruderne, er de farver, der tilfældigt er på lærredet, og beskueren må selv forestille sig, hvad der sker bag de vinduer.  På den måde får jeg et levende maleri, og ikke et maleri med ens vinduer.

 

Mit frivillige arbejde.

For Brønderslev kommune.

Sideløbende med min kunst, har jeg også haft den glæde, at kunne udøve frivilligt arbejde for kommunen, og i dag desuden for Borger 9700.

Kulturelt samråd.

Jeg blev valgt ind i Kulturelt samråd omkring år 2000. Det bestod af et udvalg, der blev sammensat efter hvert kommunalvalg. Det var frivilligt arbejde og sammensætningen var: En formand, nogle folkevalgte fra det nye byråd og et antal borgere, med interesse for kultur. Vi havde et årligt beløb, bestemt af kommunen, som vi skulle forvalte, så kunne foreninger, musikere o.s.v. søge, hvis man ville prøve noget nyt. Måske var der ønsker om et kunstværk til byen, eller til en institution i kommunen. Ofte søgte man også blot en underskudsgaranti, som kunne udbetales, hvis et arrangement gav underskud.

F eks. startede Brønderslev Påskeudstilling for 46 år siden på den måde. Den blev med tiden så stor en succes, at tilskud eller underskudsgaranti ikke var nødvendigt. Tværtimod har den med årene givet overskud, som bruges til at købe ny kunst til kommunen. Påskeudstillingen er de sidste 29-30 år blevet sammensat af billedkunstner John Laursen og er stadig en kæmpe succes, besøgt af mange mennesker og kunstforeninger fra hele landet.

Efter kommunesammenlægningen blev Kulturelt Samråd nedlagt, og ved et inviteret møde med kulturelle ildsjæle fra hele kommunen, blev der oprettet et kultursamvirke.

Kultursamvirke

Der blev valgt medlemmer fra bl.a Dronninglund, Hjallerup, Sterup, Hellum, Brønderslev og Stenum. Formålet var at lave kulturelle arrangementer i alle dele af den nye kommune. Der har været musik- arrangementer i de små forsamlingshuse og en årlig kulturuge, hvor vi første år havde gratis guidede busture, så borgerne kunne komme rundt og se hele den nye kommune.

Vi arrangerede dragefestival på stranden i Aså, efterfulgt af lysshow om aftenen, og årets længste dag på Knøsen (Nordjyllands højeste punkt) i Dronninglund med optræden, mystik og vandretur i skoven.

Desuden kan nævnes kunstudstillinger en weekend i kulturugen i 2008 på Dronninglund gymnasium, de næste par år på den gamle fabrik, hvor Ginge og politigården i dag har til huse. Der bød vi på kunst, kultur, gøgl, teater og musik og kulturfestivalen blev det første år afsluttet med opsending af rislamper med levende lys og året efter med fyrværkeri i parken.

I år 2014 Blev Kultursamvirket nedlagt, men jeg har stadig fornøjelsen af, at være en del af Brønderslev Kommunes Kunstfond, der hører under Børne- og Kulturudvalget i Brønderslev kommune.

Brønderslev kommunes kunstfond.

Kunstfonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer: Formanden for Fritids- og Kulturudvalget, et medlem udpeget af byrådets midte, 2 medlemmer udpeget af Fritids- og Kulturudvalget efter indstilling af fagenheden for Børn og Kultur, hvoraf mindst 1 skal være udøvende kunstner, 2 repræsentanter fra fagenheden for Børn og Kultur (direktør og chef). Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med byrådsperioden.

Fondens formål er at arbejde for højnelse af den kunstneriske kvalitet ved kommunalt byggeri samt at medvirke til fortsat forbedring af det æstetiske udtryk ved indretning og udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige rum.

Kunstfondens midler tilvejebringes gennem afsættelse af beløb hertil på kommunens årlige driftsbudget i overensstemmelse med Byrådets vedtagelse. Vores møder bliver afholdt på Brønderslev rådhus.

Borger 9700.

Da kultursamvirket i 2014 blev ophævet, blev jeg opfordret til at træde ind i Borger 9700 kulturgruppen, og der er jeg frivillig i dag.

Vi har til huse i Rhododendronparken i Brønderslev. I den gule bygning, som kommunen har stillet til rådighed for foreninger.

Vi prøver at lave lidt anderledes kulturelle tiltag for borgerne, enten på scenen eller i Den runde Pavillon, men vi skal desværre hele tiden søge penge, enten ved fonde eller gennem Kommunens kulturpulje, til arrangementerne.

Af store arrangementer kan nævnes, Den kongelige ballet i 2015, som vi for øvrigt fik årets kulturpris for. Endvidere har vi haft Opera i det fri flere gange og mange andre musikarrangementer. Desuden kan nævnes julearrangementer, på årets korteste dag, med underholdning af kirkens pigekor, Dunkelfolket som overraskelse i parken, og efterfølgende udsættelse af levende lys på søen. Der er gratis adgang, da parken ikke kan lukkes af.

Vi har endvidere en årlig kulturdag på Brønderslev bibliotek. Det er altid sidste lørdag i september. Her er der kunsthåndværkere, kreativt værksted for børn, musik, madboder, bogsalg og andre aktiviteter, alt efter årets Tema.

I 2019 afholdt vi for første gang Sct. Hans aften i parken, med bål på søen. Det var en stor succes, og det håber vi at kunne fortsætte med i 2022.

Jeg fik godt nok ikke tid/overskud til at komme ud og undervise i folkeskolen. Jeg har dog haft nogle få frivillige undervisningsforløb i institutioner i Kommunen, bl.a. på bostedet Hedebo, men jeg kan med glæde sige: ” Hvor har kunst dog beriget mit liv”. Og jeg maler stadig med hjertet.

 

 

 

.