Dansk Violin-Etui-Fabrik i Brønderslev

Brønderslev Orkester under ledelse af musikdirektør A. Bilhage ca. 1931

En virksomhed som mange sikkert ikke kender til, men Brønderslev havde altså en virksomhed som hed:

Dansk Violin-Etui-Fabrik (1918-1919) i Brønderslev

Brønderslev har æren af at huse den eneste danske virksomhed, der fremstiller Form- Etuier til musikinstrumenter – en fabrikation som man hidtil anså for umulig at drive herhjemme. Hr. Alexander Bilhage – Brønderslev musikdirektør, der tillige driver en velassorteret musikinstrument-handel og bl.a. har eneudsalg fra Herm. N. Petersen & søn i København, anstillede under krigen en del forsøg, hvis udfald var så heldige, at han for 3 år siden startede “Dansk Violin-Etui-Fabrik”, der nu har faste leverancer i musikbranchen, men også sælger sin produktion direkte til forbrugerne. Hr. Bilhage får således ofte bestillinger på enkelte Luksus Etuier til særligt kostbare instrumenter. Disse etuier er fremstillet med en udsøgt smag – bl.a. er den indvendige fløjlsbeklædning gerne dekoreret med smukke blomstermalerier. Fabrikkens almindelige lagerarbejde omfatter Form-Etuier til forskellige instrumenter – violin, viola, kornet, basun etc., og stor i udførelse og soliditet uendeligt meget højere end de tyske importvarer.

Hr. Bilhages fabrikat er da også i 1919 prisbelønnet ved præmieringen af den mindre industri. De eneste, der hindrer en udvidelse, er den nuværende mangel på lokaler.

Fabrikken har første klasses arbejdskraft og maskiner med elektrisk drivkraft, men for lidt plads. Varen er så efterspurgt, at hr. Bilhage med lethed kunne sælge mere end der nu produceres, og så snart forholdene tillader det, vil en længe tiltrængt udvidelse ske. Samtidig agter fabrikken også at optage fremstillingen af HÅND-Prøvekufferter til brug for handelsrejsende.

Kilde: Illustreret Tidende. Formentlig i årene omkring 1. verdenskrig (1918-1919).

Anne-Marie Rasmussen

Jeg har lavet lidt slægtsforskning omkring Jens Alexander Bilhage (født Jensen). Han fik navnebevis af By- og Herredsfogeden i Sæby i 1907 på navnet Bilhage. Han er født i 1874 i Hals. Hans kone var født i Sverige og de fik to døtre.

Anders Kielgast Jensen

Alexander Bilhage, skrev Brønderslev marchen ifm købstadstitlen.

Af Ove S. Johansen