Kresten Rykind Eriksen – gårdejer og foregangsmand

Gårdejer -Kresten Rykind Eriksen f. 1898 d. 1988

Han havde det ikke fra fremmede: Hans morfar, Christen Christensen Rykind (med sin søn Niels Christian) var med til at få et af de første andelsmejerier, “Lykkens Prøve” etableret på Vrenstedvej i 1890 og Hjørring Amts Andels-Svineslagteri i 1891 (efter hans død i 1889)
Kresten Rykind Eriksen
Kresten Rykind Eriksen
Kresten Rykind Eriksen var født og opvokset på slægtsgården, ”Rykind” i Vrensted. Gården hørte oprindelig under Børglum Kloster, hvorfra Kresten Rykinds morfar købte den i 1868. Ved sin overtagelse af gården blev han 5. generation, som skulle drive den videre.
Rykind genopført efter en brand i 1988

 

 

 

 

 

I sin ungdom dygtig gjorde Chresten Rykind Eriksen (1898 – 1988) sig ved forskellige
Ellen og Chresten Rykind

 

Her viste han sin dygtighed, ikke mindst i avlsarbejdet inden for den sortbrogede danske malkerace, hvor han på dyrskuet i Hjørring og landsskuet i Herning og andre steder hjemførte den ene første præmie efter den anden. Besætningen på Rykind var kendt ikke blot i Vendsyssel, men over det ganske land, og tyrekalve fra Rykind blev efterhånden eftertragtet over hele landet. Utallige selskaber med landmænd har været på besøg på Rykind i Vrensted for at høre om den sortbrogede stambesætning.

Kresten Rykind var også meget udadvendt i hele sit liv. Med sin dygtighed og sine eminente evner, blev han snart valgt til mange tillidsposter. Han var således primus motor ved oprettelsen af Vrensted Brugsforening i 1932 og ligeledes ved opførelsen af det nye Vrensted Forsamlingshus i 1935. Senere kom han i sognerådet og blev her i perioden 1953-1958 valgt til sognerådsformand i den daværende Vrensted-Thise Kommune. Han blev også medlem af bestyrelsen og senere formand for Hjørring landøkonomiske Selskab.

Inden for landspolitik var Kresten Rykind også virksom og spillede i sin tid en vigtig rolle inden for partiet Retsforbundet, hvor han en tid var folketingskandidat. I hans sidste år kom hans politiske interesse til udtryk gennem Fremskridtspartiet, hvor han var meget aktiv, og hvor han blev udnævnt til æresmedlem.
Efter at Kresten Rykind afhændede gården til en søn, opførte han og hustruen Ellen, en ny villa på Stationsvej i Vrensted, hvor de fik et godt og langt otium.
Fra 1868 til 1983 var gården Rykind i familien Rykind Eriksens eje.
Kresten Rykind Eriksen overtog ejendommen i 1927 og solgte i 1960 gården til sønnen Niels. Efter dennes død blev den i 1983 købt tilbage til Børglum Kloster.
”Rykind” blev kendt i vide kredse ikke mindst i avlsarbejdet inden for den sortbrogede danske malkerace, hvor man på dyrskuet i Hjørring og landsskuet i Herning og andre steder hjemførte den ene første præmie efter den anden. Besætningen på Rykind var kendt ikke blot i Vendsyssel, men over det ganske land, og tyrekalve fra Rykind blev efterhånden eftertragtet over hele landet. Utallige selskaber med landmænd har været på besøg på Rykind i Vrensted for at høre om den sortbrogede.
Kresten Rykind var også meget udadvendt i hele sit liv. Med sin dygtighed og sine eminente evner, blev han snart valgt til mange tillidsposter. Han var således primus motor ved oprettelsen af Vrensted Brugsforening i 1932 og ligeledes ved opførelsen af det nye Vrensted Forsamlingshus i 1935. Senere kom han i sognerådet og blev her i perioden 1953-1958 valgt til sognerådsformand i den daværende Vrensted-Thise Kommune. Han blev også medlem af bestyrelsen og senere formand for Hjørring landøkonomiske Selskab.
Inden for landspolitik var Kresten Rykind også virksom og spillede i sin tid en vigtig rolle inden for partiet Retsforbundet, hvor han en tid var folketingskandidat. I hans sidste år kom hans politiske interesse til udtryk gennem Fremskridtspartiet, hvor han var meget aktiv, og hvor han blev udnævnt til æresmedlem.
Gården “Rykind” på Rykindvej 14, Vrensted

Gården har eksisteret helt tilbage til 1750 hvor den hed “Ryttgaarden”.  Gården skiftede navn i 1806 fra Ryttergården til Rykindgården. Børglum Kloster  solgte Rykindgården til Christensen-Rykind slægten i 1867, men før det havde slægten været fæstebønder på gården siden 2. september 1790.
Den 4. Christensen-Rykind gårdsejer valgte at lade sin dygtige datter Johanne (2.8.1858-6-5.1920) overtage slægtsgården (istedet for sin tvillingebror Christian!!) i 1890 og derved blev det til at Rykind-Eriksen overtog gården, idet hun giftede sig med den 3 år yngre Mads Eriksen den 19 Feb. 1891 i Vrensted Kirke.
Det er hendes søn Kristen Rykind Ejner Eriksen der blev født den 13 Jan. 1898 i Rykind . Han døde den 13 Jan. 1988 i Vrensted i en alder af 90 år
 Max Vittrup Jensen fortæller.
“I min slægt siges det at det startede med tip-tip-tip-oldefar, Chresten Christensen Rykind (1747-1827) der overtog fæstet på Rykind gården i 1790.
Det fæste overtog hans søn Christen Christensen Rykind (1790-1867) i 1817. Det siges at både som landmand og sognefoged gav han Rykind-navnet et godt ry i sognet og at Rykindgården blev den bedste gård i Vrensted under hans drift.
Det var imidlertid først hans søn, Chresten Christensen Rykind (1824-1899) der fik mulighed for at købe Rykind gården i 1867:
“Christian Michael Rottbøll, eier af hovedgården Børglum-kloster med underliggende gør vitterligt: at jeg i overensstemmelse med foranstående arvefæstekontrakt af 9. august 1867 har solgt, lige som jeg herved fra mig og mine arvinger, overdrager og tilskjøder Chresten Christensen Rykind den i nævnte arvefæstecontract betegnede, hidtil under Børglumkloster gods hørende fra Vrensted by udfløttede gård i Vrensted by og sogn, Børglum herred, Hjørring amt er ansat for hartkorn, i alt 5 tdr. 8 skpr. 2frk, 1 ¾ album
Bemeldte gård med alle rettigheder samt byrder og forpligtelser således som foranstående købecontract nærmere bestemmer (der foreligger 6½ maskinskrevne sider detaljer), tilhører fra nu af Chresten Christensen Rykind som hans lovlige arvefæsteejendom, og da har berigtiget den accorderede købesum 5000 rigsdaler (2.500 kontant, 2.500 i panteobligation.) rigsdaler rigsmønt, så meddeles ham herved dette arvefæsteskøde, som jeg til bekræftelse har underskrevet og forseglet i overværelse af tvende vitterligheds vidner.
Børglumkloster, den 15. oktober 1868 C. Rottbøll”
Chresten valgte at give Rykind videre til sin datter Johanne der giftet sig med Mads Eriksen, og derved stoppede 150 år med Cristensen slægten som ejere af Rykindgården. Deres søn blev døbt Kristen Rykind Eriksen og han arvede den efter Mads, men ingen af hans drenge kom til at hedde Rykind, de fik mellemnavnet Skovrider efter deres mor.
Johannes tvillingebror, Christen Christensen Rykind, blev nok lidt knotten over at han ikke fik Rykind gården, så han flyttede til Sindal en stund, men efter nogen år returnerede han og købte Søndergård og dermed blev han kendt som Christen Søndergård Christensen. En af hans sønner fik navnet Jens Vittrup Christensen (Vittrup efter hans morfar), og det er gartneren fra Vrensted, der blev stor planteskoleejer i Hjørring, men det er en anden historie 😉