Carstensens Klædefabrik

Indgang til Klædefabrikken i ”Spindergaarden”
Bagsiden af ejendommen ”Spindergaarden” – klædefabrikken, der nu vender ud mod Østergade

afskrift af Poul Erik A´s artikel. Blot for at tydeliggøre historien.

PRODUKTIONEN STARTEDE I 1884 I DE BYGNINGER, DER NU KALDES ”SPINDERIGÅRDEN”.

Carstensens klædefabrik i Algade, Brønderslev, blev med tiden en af byens større, industrielle virksomheder, og den blev et godt aktiv for byens fremgang i 1880´erne.

I de gamle bygninger på grunden, der gik fra Algade og til det der nu er Østergade, var der indrettet farveri.

Den første ejer var farver Stuntze indtil 1873. Derefter kom farver Nicolai Christensen, der solgte det til fabrikant Hans Thorvald Carstensen i 1884.

Fabrikant Carstensen indså snart, at af konkurrencehensyn, måtte de gamle maskiner, der blev trukket af et par heste i en hestegang, skiftes ud med en dampmaskine på fire hk. Den blev snart skiftet ud med en på 10 hk.

I 1890 blev fabrikationen udvidet med et uldspinderi. Spinding er en sammensnoning af taver til garn, og til dette måtte anskaffes rensemaskiner, forspindemaskiner og karteri.

Men efterhånden som fabrikationen øgedes blev pladsforholdene for trange. Så i 1898 blev de gamle bygninger revet ned, og på grunden blev opført en ny stor to-etagers fabriksbygning. Trækkraften til maskinerne blev igen øget, med en dampmaskine på 30 hk.

I 1909 blev der igen foretaget en stor udvidelse, idet man byggede en etage mere på, så det hele nu fremstod som en stor 3-etagers fabriksbygning. Man fik installeret elektriske anlæg, samt nye moderne maskiner, heri også vævemaskiner, for nu ville man til at væve klædestoffer.

De fremstillede klædevarer var som regel altid en glatvævet vare af strøggarn, men kunne også fremstilles i forskellige kiperbindinger. Som regel har kæde og skud modsat snoning, hvorved der opnås en bedre filtning ved valkningen. Det er efterbehandlingen, valkningen, running og overskæring, der giver varens overflade sit karakteristiske udseende og retsiden er således altid dækket af en mat eller glansfuld luv.

Klædevarerne fremstilledes i såvel lettere som kraftigere kvaliteter.

Dengang var der to gavlhuse mod Algade, og i det ene havde man indrettet en butik, hvorfra man solgte egne produkter fra fabrikken. I 1916 blev firmaet lavet om til et familie-aktieselskab, hvor den ældste søn, Jens Carstensen, indtrådte i bestyrelsen, og blev virksomhedens daglige driftsleder. Efter hans død blev det overtaget af søsteren Elisabeth Carstensen, der døde i 1942.

I dag ombygges den gamle fabrik som bekendt til ejerlejligheder, og stedet kaldes nu Spinderigården.

Kilde: Poul Erik Andreasen, lokalhistorisk arkiv. Brønderslev.

Kartning: kartning | lex.dk – Den Store Danske

Kiperbinding: kiperbinding (lexabc.dk)

Valkning: Valkning – Wikipedia, den frie encyklopædi

Alle ansatte fotograferet sammen med direktionen.