Carl Lauritsen, manufakturforretning, Brønderslev

Er det ikke vildt, at det store københavnske “Magasin du nord” var repræsenteret i Vildmosens hovedstad, Brønderslev?
——————————————————————————————————-
Selv ikke Mads Skjern i Korsbæk, kunne matche Carl Lauritzen, som forøvrigt pudsigt nok, var født i Skjern.
#####
Forretningen, der er vokset op sammen med sin by.
Carl Lauritzens Manufakturforretning i Brønderslev blev grundlagt i 1898 under meget beskedne forhold.
Carl Lauritzen begyndte oprindelig sin karriere som forretningsmand i Skjern, hvor han i 1894 havde startet en mindre manufakturforretning. Som den fremsynede mand, han var, indså han imidlertid, at byen i Vendsyssels hjerte ville gå en større fremtid i møde end vestkystbyen Skjern.
I 1898 rykkede han sine teltpæle op og flyttede til Brønderslev.
Da Jernbanen først var blevet anlagt, voksede Brønderslev støt og rolig og det samme gjorde Carl Lauritzens forretning og byen fulgte troligt med
i bestræbelserne for at nå i vejret. Carl Lauritzen placerede i begyndelsen sin forretning i Nygade, men det varede ikke længe, før han søgte ud mod hovedgaden, Bredgade, og lokale efter lokale blev taget i anvendelse.
I 1907 kom den første store udvidelse, og de senere udvidelser, der fulgte efter, kulminerede i 1912, da 1. etage i den store forretningsejendom blev inddraget til forretning. Der blev her indrettet “Konfektionsafdelinger” med prøverum etc. Sammen med udvidelsen i 1907 fik Carl Lauritzen udsalg for MAGASIN du Nord og denne forbindelse med det store anerkendte Københavnerfirma har været vedligeholdt siden.
Da Carl Lauritzen afgik ved døde i 1934; havde forretningen fået en størrelse og et omfang, som han vel ikke selv havde turdet drømme om, dengang han startede sin virksomhed i et lille Lokale 36 år tidligere. Men Carl Lauritzen havde evnen til at omgås Vendelboer og til at føre de varer Vendelboerne ønskede, og han skabte efterhånden en forretning, hvor folk kunne blive ekviperet fra yderst til inderst og det var kun de bedste varer, han førte i sin forretning. Efter Carl Lauritzens død blev den store forretning videreført af hans enke, fru Christiane Lauritzen, der gennem årene, særlig i de vanskelige år i starten, havde været intimt knyttet til virksomheden.
Ved Hjælp af en bestyrer fortsatte hun ledelsen af dette store foretagende i den samme ånd og efter de samme principper hvormed Carl Lauritzen ledede det ærligt og redeligt. Købmandsskab var den
fremherskende faktor.
I Ledelsen af forretningen har Fru Lauritzen i de senere år været
bistået af sin Søn, N. R. Lauritzen, der er ansat som Prokurist.
Kilde: Hakon Mielche, cirka 1946
Tilføjelse:
—————-=
Kilde: dis-Danmark.dk
I Bredgade lægger man også mærke til Carl Lauritzens store manufakturhandel.
Denne store forretning blev grundlagt 1898 i smedemester Buchholtz’ Ejendom i Nygade.
Forretningen gik hurtigt fremad, så Lokalerne stadig måtte udvides, og i 1907 flyttedes forretningen op til byens bedste forretningsstrøg, hjørnet af Bredgade og Nygade, og samtidig overtoges udsalget fra A/S Vett og Wessel i København.
De Fordele, der derved opnåedes ved at træde i forbindelse med det store Verdensfirma med de bekendte gode varer, gav forretningen endnu mere vind i sejlene, så at den nu i 1917 er en af de største i Vendsyssel og har et personale af 10 mennesker foruden direktrice og syersker.
Forretningen er så stor, at hele første sal er inddraget under denne, så at den er fuldt på højde med de største byers forretninger I samme branche.