Brønderslev Tekniske Skole

 

Brønderslev Teknisk Skole

Torvegade 5

 

 Denne særdeles flotte bygning, lå lige overfor det gamle mejeri i Brønderslev.

Bygningen blev opført i 1906.

Som tidligere elev på skolen kan jeg fortælle, at mit første bekendtskab startede i stueetagen, hvor værktøjsmager Jens Yde Andreassen fra Fynsgade underviste mig og andre lærlinge i, hvordan vi skulle lave forskellige typer værktøj af små stålstykker. Jeg var såkaldt ”fileskole”, det kaldte man det, dengang, i dag hedder det nok noget meget finere. Det meste af dagen gik med at save, nitte og især med at file de små metalstykker til efter en tegning, som vi hver især havde fået stukket i hånden af værkføreren/læreren.

Tro nu ikke at, det var nogen nem opgave at lave sådanne ”værktøjer”, for det var det slet ikke, især ikke for os uøvede lærlinge. Fik man bare filet en lille smule for meget af, skulle vi starte forfra på en ny klods. For hver enkelt del som vi skulle lave, blev der udleveret en maskintegning med nogle ”krasse” tolerancer – blev tolerancerne ikke overholdt blev emnet kasseret og man måtte starte forfra. Jeg kan ikke præcist huske, hvor lang tid vi gik på skolen i hvert semester, men det har nok være 1 ½ til 2 på fileskole og for efterfølgende semestre et par måneder. Vi skulle på samme skole lære at lave og læse maskintegninger, udregne spindler og maskintilspændingshastigheder og meget mere. Jeg håber, at nogen vil korrigere mig, hvis jeg har ramt helt skævt såvel med semestrets varighed samt indhold. Jeg mindes kun, at vi på mit hold var to fra selve Brønderslev (Peter og mig selv). De øvrige elever på mit filehold kom fra egnens smedevirksomheder, Vrensted, Vester Hjermitslev, Vrå, Serritslev, Tylstrup m.fl.

Her vises et par eksempler, på de værktøjer, jeg fik lavet:

På de øvrige semestre (på Teknisk Skole) gjaldt det de mere boglige fag. Vi skulle lære at lave tegninger og at læse dem korrekt. Vores lærer i det fag hed Georg Sterner. G.S. var en fantastisk dygtig mand på det område, han underviste os i. Vi skulle også lære at udregne spindelhastigheder på spåntagnings-maskiner samt en masse andet nyttigt indenfor det fag, som jeg var blevet placeret i.

Som lærer på den ”metallurgiske” del, som havde min store interesse og bevågenhed havde vi civilingeniør Sørensen fra ”Klokkestøberiet”. Den mand glemmer jeg aldrig, han var en formidabel underviser og lærte os meget om forskellige ståltyper og hvorledes de blev fremstillet, især støbestål var hans speciale. Sørensen var teknisk direktør på ”klokkestøberiet”. Jeg siger jer, at han var den sande mester på dette område, hvad han ikke kunne fortælle om sit fag, er ikke værd at vide. Egentlig var jeg udset til at skulle være ”taltriller i banken”, men min far bestemte sammen Lise, ”fiske-Thorvalds kone”, at jeg vist havde bedst af at komme i lære som smed hos brødrene Tipsmark, så i øvrigt lå på den anden side af vejen af, hvor hun boede. Sådan blev det og det var min vej til Teknisk Skole i Brønderslev. Det tror jeg, at jeg skal være glad for, for hvor ville jeg ellers være havnet?

Uden for min sfære har jeg læst og hørt om, at der i de samme lokaler på Teknisk Skole også blev undervist i andre fag, på aftenniveau. Frisørskole og butiksansatte, men jeg ved ikke hvad de blev undervist i, derom må I hjælpe mig med at få det på plads. Når jeg har nok info lægger jeg det op på siden, sammen med det jeg har sprøjtet ud. Alle gode input modtages med kyshånd, så jeg kan få rettet til og glattet ud.

En læser har et andet sted nævnt at hun gik i 1g på Teknisk skole, så skolen har åbenbart været “forløber” til Brønderslev Gymnasium.

Kaj Jørgensen, slagter, fortæller at han gik på skolen for at lære at lave prisskilte i 1963/1964.

Else-Marie Madsen har oplyst at hun gik på handelsskole i bygningen i 1967 og 1968..

Mona Thomsen siger at hendes kæreste Hans gik på aftenskole på Teknisk skole, mens de var kærester. Hans var i lære som maskinarbejder på PM..

Anders Hedelund oplyser at Teknisk skole var regionalt hovedkvarter for den tyske hær, under krigen (WWII).

Der har været liv i denne bygning, i mange år. Mon Tage Budolfsens bror Egon og Inga kunne få ro i kælderlejligheden, som de havde lejet?

I 1889 oprettedes Teknisk Selskab med formål at bibringe ungdommen udvidede kundskaber i almindelige skolefag samt tegning og bogføring. Undervisningen foregik i kommuneskolens lokaler. Efter ihærdige anstrengelser bl.a. fra direktør Peder Nielsen blev Teknisk Skole opført i Torvegade. Billedet fra 1920 viser skolen, der blev opført i 1906 og kom til at koste kr. 40.800. Pengene kom fra Staten, håndværkerforeningen og private de sidste manglende beløb kr. 16.300 blev optaget som lån.

Til venstre for skolen ses logen Caritas.

Af Ove S. Johansen