Brønderslev Trælasthandel A/S – Historien

Følgende blev indrykket i den lokale avis:

 

BRØNDERSLEV TRÆLASTHANDEL Aktieselskab

den 25. maj 1925

Brønderslev Trælasthandel Aktieselskab, er oprettet i juli 1919 og trådte som virksomhed 1. november samme år, men kan dog ikke betragtes som noget nyt firma, idet 3 af byens købmænd, som har drevet trælasthandel på hver sin plads, overdrog deres lager af trælast- og bygningsartikler til det nye aktieselskab.

Selskabets bestyrelse består af følgende herrer:

Købmand S. Larsen, Brønderslev.

Købmand Andreas M. Tolstrup, Brønderslev (som en overgang var sognerådsformand og fmd. for handelsstandsforeningen).

Jens Andreas Madsen Tolstrup – født i Tolstrup den 30.8.1869.

Død i 1957, 88-år gammel.

Direktør Woidemann, Aalborg.

Aktieselskabets adm. direktør er hr. Johannes Larsen

Selskabets aktiekapital, som er fuldt indbetalt er på kroner 150.000,00.

Lager og kontorbygninger samt tømmerpladserne er beliggende i jernbaneliniens umiddelbare nærhed, og er altid godt forsynet med 1.ste klasses varer, såvel i trælast som i øvrige bygningsmaterialer – blandt andet anerkendte mærker i skifer og tagpap.

Noter:

Jens Andreas Madsen Tolstrup født den 30. august 1869 i Tømmerby ved Tolstrup.

Forældre: Gårdmand Anders Madsen og hustru Gertrud Gregersen (35 år) af Tømmerby. Opslag 24. Fik ved Kgl. bevilling den 11.3.1895 som gav ham lov til at bruge navnet: Jens Andreas Madsen Tolstrup.
Andreas M. Tolstrup som han valgte at blive tiltalt, var købmand i “Nørrehus” og sognerådsformand samt primusmotor ved oprettelse af byens “handelsstandsforening”. Han blev konfirmeret den 30.9.1883 i Tolstrup kirke.
Andreas M. Tolstrup døde i 1957, cirka 88 år gammel.

Leo Cordes blev senere direktør på “trælasten”. Han overtog alle aktier, og drev virksomheden dygtigt videre og udvidede flere gange omkring Torvegade/Mejlstedgade bl.a. med stort byggecenter jvf. nedenstående billeder.

Tømmerlager Torvegade

Torvegade

Pladsen blev dog med tiden for trang og sidst i 1980erne blev virksomheden flyttet til nyopførte lokaler med stort nyt byggecenter og store lagerhaller på Østergade tæt ved Øster Kærvej, hvor der også blev opført et nyt betonværk.

Efter Leo Cordes død overtog de to sønner Peter og Jens Cordes ledelsen og drev virksomheden dygtigt videre.

Senere er virksomheden solgt til Det Danske Trælastkompagni og virksomheden drives nu under navnet STARK.