Brønderslev Tennis Klub, Den Kongelig Ballet, Opera i det fri – af Else Simonsen af

Brønderslev Tennis Klub

Den Kongelig Ballet i Rhododendronparken

Opera i det fri i Rhododendronparken

Else Simonsen

Jeg hedder Else Simonsen og er født og opvokset i Brønderslev, ligesom jeg har levet hele mit liv i Brønderslev.

Jeg har været elev ved Brønderslev Kommune og forsatte mit arbejdsliv samme sted primært inden for områderne skole/børn/fritid og Kultur.

Jeg stoppede mit arbejdsliv den 1. januar 2014.

Jeg vil fortælle om 3 oplevelser, som har bidraget til at berige mit liv, nemlig:

  1. Brønderslev Tennis Klub
  2. Den Kongelig Ballet i Rhododendronparken
  3. Opera i det fri i Rhododendronparken
Først Brønderslev Tennis Klub:

Jeg har on and off været medlem af Brønderslev Tennis Klub, første gang da jeg nok var 10-12 år, igen da jeg var 19-22 år og senest fra jeg var 45 år og indtil nu, hvor jeg stadig er medlem af klubben.

Så jeg har været medlem så længe, at jeg kender og har fået fortalt en del af klubbens historie.

Brønderslev Lawn Tennis Klub – BLTK – blev stiftet lørdag den 2. maj 1897 og bliver altså 125 år i 2022. Tror næsten, at det er en af de ældste om ikke den ældste idrætsforening i Brønderslev.

Det var doktor V. Olsen, der indrykkede annonce i Brønderslev Avis den 30. april 1897, hvori han indkaldte alle interesserede til stiftende generalforsamling lørdag den 2. maj 1897 hjemme hos sig selv.

Doktor Olsen blev også Tennisklubbens første formand og det var under primitive former, klubben blev stiftet. Der var ikke penge til nogen bane, og derfor dyrkedes spillet på plænen ved Hedelunds festplads. Omkring århundredskiftet betragtedes boldspil af mange mennesker som narrestreger, og for ikke at blive udsat for hån af medborgere, måtte de første medlemmer af Brønderslev Lawn Tennis Klub luske bag om byen med ketsjeren under frakken for at komme til banerne i Hedelundsanlægget.

I det første eksemplar af lovene hedder det i paragraf 4: Aktive medlemmer betaler et indskud a 2 kr. og kontingent er 2 kr. årligt. Der betales forud. Når samme familie er mere end et aktivt medlem, betales indskud 2 kr. for første medlem og 1 kr. for øvrige. Børn samme sats.

2 år efter klubbens stiftelse blev den første bane anlagt i plantningen over for Hedelund. Valget var heldigt, for der var læbeplantning om hele pladsen, der benyttes den dag i dag. I 1905 blev bane nr. 2 anlagt, nr. 3 i 1925 og siden er endnu en føjet til. Så der er altså i alt 4 tennisbaner.

Banerne var nu etableret og i årene herefter blev der arbejdet ihærdigt på at skaffe kapital til et længe næret ønske om at få eget klubhus, og der blev afholdt adskillige basarer og tombolaer for at skaffe penge. Arbejdet blev påbegyndt i slagteridirektør Carl Behrens formandstid, og han havde stor støtte til arbejdet af montør Emanuel Larsen og købmand S. A. German. I 1949 stod huset færdigt. I mellemtiden var S. A. German blevet formand. En gammel tyskerbarak udgjorde grundelementerne i klubhuset, men arkitekt M. Johs. Jepsen fik barakpræget væk, Pedershaab Maskinfabrik forærede stålvinduer og -døre og arkitekten halverede sit honorar, så det kunne lade sig gøre med en byggefond på 16.000 kr. og et lån på 6.000 kr. at være under eget tag. Der blev holdt indvielsesfest søndag den 1. maj 1949. Det blev fejret med maner startende med reception i klubhuset kl. 10.00, kl. 18.30 spisning på Central-Hotellet, hvor der blev serveret sildeanretning, Wienersnitzel, Ost til en pris af 5,00 kr. pr. kuvert. Efter spisning var der bal.

Klubhuset blev udvidet i 1970 og i 1972 blev huset renoveret, bl.a. med nyt køkken. De 4 tennisbaner blev renoveret i 1990 og senest i 2021 er bane 1 blevet renoveret.

En lille kuriositet er, at der skulle gå 93 år før der kom en kvindelig formand. Det var i øvrigt mig selv, der blev formand i 1990. Siden har der heldigvis været flere kvindelige formænd, og her i 2021 er der også en kvindelig formand, nemlig Anette Aggerholm.

I 2017 fik klubben gennem flere forskellige donationer etableret lys på bane 1 og 2. Det betyder, at man kan spille længere tid om aftenen, men også at sæsonen er blevet længere.

Tennisklubben har ikke egne indendørs spillemuligheder, hvorfor der spilles primært i Brønderslev-Hallerne om vinteren, men det har også sine begrænsninger, fordi det primært er formiddagstimer, man kan få stillet til rådighed. Det er derfor som udgangspunkt, hvis man er arbejdsfri, at man kan spille indendørs.

Den 9. oktober 2021 har Tennisklubben indviet 2 padelbaner i forbindelse med klubbens anlæg. Det betyder en udvidelse af aktivitetsmulighederne, men også at man stort set kan spille hele året. Kun vejret sætter sine begrænsninger. Klubben venter sig meget at det nye tilbud.

I årene 1949 til 1957 og igen fra 1965 til 1982 havde Brønderslev Tennis Klub samarbejde med den svenske tennisklub i Nässjö, som også var Brønderslev Kommunes venskabsby.

Medlemstal: Medlemstallet var meget konstant op gennem 70-erne – omkring 200, men pludselig i 1980 faldt det til 115 for derefter langsomt at stige igen i 1990/91 til over 300 medlemmer. Det holdt ikke og i dag er medlemstallet omkring 130-150.

Tennisklubbens spillere har gennem alle årene haft mulighed for at deltage i turneringer arrangeret af Dansk Tennis Forbund og Jyllands Tennis Union.

For alle juniorspillere, der er medlem af Tennisklubben, tilbydes gratis træning. Klubben ønsker med dette gratis tilbud at optimere mulighederne for at lære spillet grundigt, helt fra man starter med at spille.

Tennisklubben har gennem alle årene haft meget stor fokus på at sikre, at der er et godt socialt miljø i klubben og derfor afholdes der mange forskellige aktiviteter i løbet af en sæson. Der holdes i løbet af sæsonen flere lokale turneringer såsom mix-double, dame- og herredoubleturneringer, lysturneringer altid med en eller anden form for hygge typisk efterfølgende spisning. Endvidere er klubben meget opmærksom på at integrere nye spillere i klubbens liv bl.a. ved flere gange om ugen at arrangere Spil-Sammen, hvor alle er velkommen uanset spilleniveau.

Til slut skal bemærkes, at Tennisklubben i dag hedder Brønderslev Tennis Klub, og altså ikke Brønderslev Lawn Tennis Klub for vi spiller jo ikke længere på græs.

Jeg stoppede mit arbejdsliv 1. januar 2014 og blev i foråret 2014 spurgt, om jeg ville deltage i Borger9700s arbejde med at etablere forskellige kulturelle aktiviteter. Det sagde jeg ja til. Det blev til Borger9700s Kulturgruppe. Gruppen blev hurtigt enige om, at vi af hensyn til andre foreninger i byen, som også laver kulturtilbud, ville vi prøve at lave noget, som man ikke så ofte kan opleve i Brønderslev, og at de arrangementer vi ville lave, skulle foregå i Rhododendronparken enten i Pavillonen eller på Scenen. Jeg har personligt flere gange oplevet Den Kongelige Ballet’s Sommerballet forskellige steder i landet, og jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis vi kunne få lov at opleve det i Brønderslev. Derfor spurgte jeg hurtigt Bestyrelsen, om jeg måtte undersøge muligheden for at få Den Kongelige Ballet’s Sommerballet til Brønderslev. Jeg fik grønt lys i oktober 2014 og sendte straks en henvendelse til Den Kongelige Ballet. I januar 2015 tog jeg til Australien for at se vores lille nye barnebarn, og vi var ikke mere end lige ankommet, før der kom en mail om, at Den Kongelige Ballet sagde ja til at besøge Brønderslev. Det var en stor dag. Så gik arbejdet i gang med at få det hele til at gå op i en højere enhed, så der kunne vises ballet torsdag den 15. juni 2015. Der blev sendt rigtig mange SMS-er fra Australien til de mange samarbejdskollegaer i Brønderslev.

Sceneforhold, lyd- og lysforhold skulle fungere og ikke mindst skulle der findes økonomi til det flotte arrangement, for da vi sagde ja til balletten, havde vi overhovedet ikke tænkt på penge. Alt kom i hus med støtte af mange frivillige og flere fonde og Brønderslev Kommune støttede arrangementet.

Dagen kom – vejret var helt perfekt, og der kom omkring 2500 mennesker fra alle egne af Nordjylland for at se nogle af verdens dygtigste dansere. Der blev bl.a. danset uddrag af Don Quixote, Nøddeknækkeren, Romeo og Julie, Svanesøen og Napoli.

Det står stadig for mig som en af de helt store og skønnest oplevelser i mit liv – tænk at få lov til at opleve det ypperste inden for ballet og så i sin egen hjemby og i de fantastisk smukke opgivelser. Selv fra Den Kongelige Ballet blev rammerne kaldt helt fantastiske og nogle af de flotteste, de har oplevet.

Opera i det fri

En anden musikoplevelse, som vi ikke så ofte for ikke at sige aldrig oplever i Brønderslev, er opera.

Derfor gik Kulturgruppen i gang med at undersøge muligheden for at lave et arrangement med Opera i det fri på scenen i Rhododendronparken. Det var nyt område og hvor finder man lige nogle operasangere. Efter kontakt til Aalborg Operafestival kom jeg i kontakt med operasanger Thomas Storm, og han sagde ja til at finde sangere til at komme til Brønderslev.

Det blev så første gang i 2016 at vi kunne tilbyde Opera i det fri i Brønderslev. Det blev en fantastisk oplevelse og der kom ca. 250  mennesker i parken til dette arrangement. Så når man tilbyder noget, der er lidt anderledes, vil folk rigtig gerne komme.

Vi gentog arrangementet i 2017 og fik også lidt blod på tanden, for kunne det lade sig gøre at få Den Kongelige Opera til Brønderslev. Vi havde jo haft held med Balletten, så måske.

De sagde heldigvis ja og den 10. august 2018 havde vi besøg af operasangere fra Den Kongelige Opera. Igen en fantastisk oplevelse med uddrag fra bl.a. Figaors bryllup, Rigoletto og Porgy og Bess.

Fordi vi havde oplevet så stor opbakning til operaarrangementerne, blev vi lidt dristige og ville gerne se, om der var opbakning til en egentlige operaforestilling.

Det blev Operakompagniet Nontardar (igen Thomas Storm som stor hjælper), der kom med forestillingen Cosi fan Tutte i Den Runde Pavillon den 23. marts 2018. Alle billetter var udsolgt, og det var igen en stor oplevelse. Operakompagniet kom igen den 5. marts 2020 med Don Juan af Mozart.

Ja så kom Coronaen og alting blev lagt ned.

Den 8. august 2021 var der dog igen Opera i det fri i Rhododendronparken med Thomas Storm og flere dygtige operasangere. Det var Borger9700s bidrag til Brønderslev Bys købstadsjubilæum. Vejret drillede fra morgenstunden, og på et tidspunkt måtte der træffes en beslutning, skal det være ude eller inde. Der blev valgt inde i Pavillonen. Pavillonen var helt fyldt og desværre måtte mange gå forgæves. Det var også denne gang en skøn oplevelse med de ypperste operasangere, der sang uddrag af bl.a. Carmen og Barberen i Sevilla. Igen en bekræftelse af, at folk gerne kommer til et lidt usædvanligt arrangement i Brønderslev.

En væsentlig forudsætning for at kunne tilbyde både Balletten og Opera har været støtte fra Fonde, Brønderslev Kommune og også lejlighedsvis lokale erhvervsdrivende.

Det at kunne præsentere Ballet og Opera i Rhododendronparken for så mange interesserede borgere, har været en stor og dejlig oplevelse for mig og har beriget mit liv med en masse glæde.

Else Simonsen, 15. oktober 2021