Brønderslev Musikskole/ Kulturskolen Brønderslev Kommune.

Af Susanne Laub Elling

Da mine forældre i 1961 købte en tandlæge praksis i Brønderslev, flyttede familien – bestående af min far, mor, lillesøster og jeg – fra Hjørring til Brønderslev.

Her startede min store musikinteresse, idet jeg begyndte at gå til klaver hos Musikpædagog Nina Borkmann, som på det tidspunkt også boede i Brønderslev.

Syv år senere, nemlig i 1967, startede jeg på Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, hvor jeg afsluttede med eksamen som Statsprøvet Musikpædagog med klaver som hovedfag i maj 1974.

De sidste fire år af studietiden underviste jeg nogle timer på Skørping Musikskole og på Løkken-Vrå Musikskole samt konservatoriets øvelsesskole for særligt begavede børn.

Da jeg nærmede mig min afsluttende eksamen, syntes jeg, at det ville være naturligt, for en kommune som Brønderslev, at få oprettet en musikskole.

Derfor henvendte jeg mig, i juli 1974, skriftligt til ”Udvalget for kulturelle anliggender” i Brønderslev Kommune.

Min henvendelse blev, ifølge et aviseudklip, modtaget med blandede følelser og skepsis, men trods det, fik jeg den 16. august en indkaldelse til et møde med udvalget berammet til d. 22. august.

Jeg havde forberedt mig meget grundigt til mødet – med forslag til vedtægter, budgetter, brochure, lærerkræfter m.v.

Et stykke tid efter mødet med udvalget, fik jeg besked om, at der foreløbig ikke var penge til etablering af en musikskole, men at man ville vende tilbage, når der var økonomi til det. Jeg husker, at jeg var meget skuffet.

Det førte dog til, at byrådet i 1976 nedsatte et udvalg med blandt andre sekretæren for Kulturudvalget Arne Bak Andersen. Udvalgets opgave var, at indhente oplysninger fra andre allerede etablerede musikskoler, beregne økonomi, lave forslag til vedtægter, organisation m.m. alt sammen noget, jeg faktisk havde siddet og arbejdet på, men en kommune skal sikkert agere sådan?

Endelig den 23. februar 1978, blev der indkaldt til stiftende generalforsamling i restaurant Hedelund.

Den aften var det et forfærdeligt snevejr, men trods det, mødte der et halvt hundrede mennesker op. Her vedtog man vedtægter for musikskolen, og der var valg til bestyrelsen for den selvejende institution Brønderslev Musikskole.

Valgt blev ejendomsmægler Karl Andersen, skoleinspektør Valdemar Friismose, fysioterapeut Tove Schausen, bankassistent Per Hartmann samt musikpædagog Susanne Laub. Senere kom også Arne Andersen, udpeget af byrådet, samt lærer Ib Christensen, udpeget af fælleslærerrådet for folkeskolens musiklærere, med i bestyrelsen.

  1. september 1978 var Brønderslev Musikskole en realitet, og undervisningen startede pr. 15. september 1978.
Musik- og Kulturskolens ledere

Musikskolens første leder var Mogens Andersen, der kom fra musikskolen i Sindal.

Ved skolens opstart håbede man på mindst 400 elever, men omkring 600 håbefulde elever valgte at melde sig til musikundervisning.

I 1997, efter 19 år som leder af musikskolen, valgte Mogens Andersen at gå på efterløn.

Mogens Andersen
Anders Majlund Christensen

Hans efterfølger blev Anders Majlund Christensen, som efter tre år på posten, valgte at komme til Hjørring Musiske som leder.

I en tre måneders periode, var jeg konstitueret leder, inden John Fuglsang, som stadig er skolens leder, blev ansat i august 2000.

Susanne Laub Elling
John Fuglsang

 

                                                                    

 

 

Små historier fra Musikskolelivet

Når man tænker tilbage på de 40 år, der er gået, er der sket en kolossal udvikling. Ikke kun med lærerne og undervisningsmetoder, men absolut også med både elever og forældre.

Lærerne var anderledes engageret i 80’erne og 90’erne. Ikke fordi de er uengageret nu, men alt var på en anden måde. Man var nødt til at være idealist, alt var nyt og skulle ”opfindes” fra bunden, og det tog tid.

Blandt meget andet havde vi – i rigtig mange år – ”Juleafslutning” på de enkelte folkeskoler for musikskolens elever.

Inden julefesterne skulle gå i gang, samledes vi i kælderen hos Mogens Andersen og hans kone Ketty. De havde købt poser, slik og frugt til alle de af musikskolens elever, der havde tilmeldt sig – og det var mange, vi lærere blev så stillet op omkring et stort bord og fyldte i poserne. Vi havde det altid utrolig hyggeligt og morsomt, og der røg også lidt slik indenbords!

Når vi kom ud på skolerne, sang vi julesange, legede en masse sjove lege og dansede sanglege sammen med eleverne; og derefter var der godteposer til alle eleverne.

Lærerkoncerter var der også hvert forår, og alle lærerne skulle helst medvirke.

Derudover var der selvfølgelig de årlige tilbagevendende forårskoncerter for eleverne ude på de enkelte folkeskoler. Der var altid fuldt hus og hver koncert kunne tage op til 3 timer.

Her spiller jeg 4-hændig med en elev til en forårskoncert i 1979.

Fra min egen undervisning husker jeg mange sjove og hyggelige episoder. Blandt andet underviste jeg i en årrække tre søskende. De kom fra en stor gård, og af og til – når de slagtede en gris – fik jeg mørbraden, for – som moderen til børnene sagde: ”Vi er alt for mange til hverdag, så en lille mørbrad forslår ikke hos os”!

Derudover blev jeg, hver sommer igennem flere sæsoner, inviteret ud på deres gård til det helt store kaffe-/kagebord. Moderen kom fra Sønderjylland, så den første gang jeg var til eftermiddagskaffe, blev jeg temmelig dårlig, jeg spiste alt for meget kage, for jeg skulle smage det hele. Året efter havde jeg taget ved lære af denne bitre erfaring, så da tog jeg kun meget små stykker.

I 1987 startede en ny årlig tradition i samarbejde med restauratør Kaj Normann, Restaurant Hedelund, nemlig nytårsfest for kommunens voksne borgere. Under spisningen spillede Musikskolens, dengang 10 mand store salonorkester, musik – som man huskede fra de gode gamle dage fra Restaurant Wivex i København. Efter middagen spillede Musikskolens Big Band op til dans.

Nytårsfesterne er senere blevet afløst af Nytårskoncerter, de seneste mange år i tæt samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole.

Jubilæerne
10 års jubilæum

I 1988 havde musikskolen 10 års jubilæum. Her blev det besluttet at opføre ”Folk og røvere i Kardemomme by”.

Maj det år blev jeg opereret for kræft og lå 27 dage på sygehuset.

En dag kom Musikskolens leder Mogens Andersen på besøg. I hånden havde han manuskriptet til ”Folk og røvere i Kardemomme by”, og sagde så: ”Vi er alle fuldstændig enige om, at du skal være Tante Sofie, det ligger helt naturligt for dig”! (- gad vide hvordan de kunne komme på den idé!)

Ja, så var der ikke andet for, end at skynde sig at blive rask.

Vi var omkring 40 medvirkende elever og lærere fordelt på scenen, bag den og i orkestret. To forestillinger – med omkring 1000 tilskuere – blev det til på Brønderslev Gymnasium.

Her til venstre ses Erling Fagerberg og jeg selv som henholdsvis Gamle Tobias og Tante Sofie.
25 års jubilæum

Da Musikskolen i 2003 havde 25 års jubilæum, blev der holdt reception på musikskolen i Torvegade 5.

Om aftenen var der fest for alle ansatte samt bestyrelsen, alle med ægtefæller.

Som altid – når vi holdt en fest – var der sange, taler og underholdning.

Her skal lige indskydes, at nogle af os lærere ofte spiste frokost sammen på lærerværelset, og når det var Dorthe Græsborg, Marie Louise Clemmensen og jeg, snakkede vi nok mere end vi spiste, så John Fuglsang kaldte os ”De tre høns”.

Selvfølgelig havde vi til jubilæumsfesten lavet en sang, som vi udførte klædt ud som tre høns.

”De tre høns” Susanne Laub Elling, Dorthe Græsborg og Marie Louise Clemmensen

Igen var elever og lærere på banen med et projekt, og denne gang blev det til udgivelsen af en jubilæums CD.

De fem lærere der – sammen med skolen – havde 25 års jubilæum er fra venstre Bent Sørensen, Mogens Jensen, Henrik ”Baloo” Andersen, Marie Louise Clemmensen og forrest tv. Susanne Laub.
40 års jubilæum

Så i 2018 kom 40 års jubilæet, hvor vi var to lærere tilbage, der sammen med skolen kunne fejres. Det var samtidig den dag, jeg valgte at gå på pension.

Her har John Fuglsang netop holdt tale til de to 40 års jubilarer,  Susanne Laub Elling og Marie Louise Clemmensen
Undervisningslokaler gennem tiden.

I 1978 da musikskolen startede og frem til august 1985, underviste vi udelukkende i lokaler på kommunens folkeskoler samt i private lokaler. Mogens Andersen havde kontor på det gamle rådhus oppe under taget.

Et par år måtte jeg – på Hedegårdsskolen – undervise i en lille øvelseslejlighed tilknyttet skolekøkkenet. Her havde vi fået lov til at stille et klaver ind. Lejligheden var rigtig hyggelig og ovenikøbet med eget toilet!

I Jerslev underviste vi i flere år på loftet over det gamle posthus.

Det var en smule uhyggeligt, især om vinteren når det var meget mørkt. Der hang kun én enlig pære i loftet øverst oppe, og ofte var den sprunget.

Eleverne kunne bestemt ikke lide, at gå alene på den skumle trappe, så jeg fik megen motion, når de skulle hentes op og følges ned igen.

Mogens Andersens kone Ketty, havde pyntet op med lidt billeder og kunstige blomster, i et forsøg på at gøre lokalet rigtig hyggeligt, og det lykkedes.

Allerede i 1979 luftede man idéen om, at få lokalerne i den gamle Tekniske Skole, Torvegade 5.

Der var dengang tillidsmandscenter, og det skulle flytte fra januar 1980. Ansøgningen kom til behandling i byrådet, men her var ønsket om en handelsskole på stedet større.

Handelsskolen blev dog ikke til noget.

I 1983 lagde Musikskolen billet ind på at få lokaler i Det gamle posthus, det lykkedes heller ikke.

Brønderslev Gamle Posthus, Algade

I august 1985 fik vi så endelig lokaler i Den Tekniske skoles gamle bygning, Torvegade 5, med indvielse i december måned. De første mange år var der dog privat legestue i kælderlokalerne.

1.side af gæstebogen, Musikskolen fik foræret af Brønderslev Kommune underskrevet af Borgmester P. N Jensen
Fra Musikskole til Kulturskole.

Fra starten var Brønderslev Musikskole, som tidligere beskrevet, en selvejende institution, med en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, valgt på den stiftende generalforsamling, og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis byrådet og fælleslærerrådet for folkeskolens musiklærere, således at bestyrelsen bestod af 7 medlemmer.

I næsten alle 40 år har jeg siddet med i bestyrelsen, først valgt på den allerførste generalforsamling. Dernæst som lærerrepræsentant en del år og til sidst som souschef uden stemmeret.

Musikskolen overgik i 2006 fra at være selvejende- til at blive kommunal musikskole, således forberedt på den forestående kommunesammenlægning.

August 2006 blev Brønderslev Musikskole og Dronninglund Musikskole pga. kommunesammenlægningen til én musikskole, som i starten hed Brønderslev-Dronninglund Musikskole med John Fuglsang som leder af det hele. Størrelsen af musikskolen krævede dog en souschef. Stillingen blev slået op, og fra januar 2007 blev jeg Musikskolens – senere Kulturskolens – første souschef. En stilling jeg bestred, indtil jeg i september 2018, efter 40 år på skolen, valgte at gå på pension.

Musikskoleleder John Fuglsang og Souschef Susanne Laub Elling

I Brønderslev Kommune besluttede man, at Brønderslev Musikskole fra den 1. januar 2013 skulle hedde Kulturskolen, Brønderslev Kommune. Tilbuddet skulle nu være musik, billedkunst samt teater og drama. Desværre fulgte der ikke ekstra penge med, alt skulle holdes indenfor de rammer, man havde i forvejen.

Leder John Fuglsang, Souschef Susanne Laub Elling og sekretær Ulla Dahl

Hvis pladsen og tiden havde været til det, kunne jeg have skrevet meget mere om min tid på Brønderslev Musikskole/Kulturskolen.

Jeg kunne bl.a. have skrevet om dengang, vi optrådte med cirkus.

Anne Mette Sørensen, Susanne Laub og Henrik Baloo Andersen.

Om dengang vi samlede ind og fik til et flygel.

Skiltet på gavlen af Torvegade 5, med navne på alle, der havde støttet med penge til flygelkøb.

Om når lærerne tog rundt på skolerne og afholdt koncerter.

Her var det Lene Holt Nielsen, cello og Susanne Laub, klaver.

Eller om dengang én af mine seje klaverelever medvirkede i Hjørring Revyen, som lille Mozart.

Men her slutter min beretning, selvom jeg kunne dele mange flere skønne minder fra 40 dejlige års virke i Brønderslev Kommune.

Tak for godt samarbejde med elever, forældre, kolleger, ledelse og tak til alle politikere og andre, der gjorde det muligt, at Brønderslev Musikskole/Kulturskole blev en realitet, og altid har været en god arbejdsplads.