Brønderslev LandboSenior

I 2019 var det 25 år siden at den første LandboSenior klub i Danmark blev stiftet. Det var i Brønderslev.

I løbet af få år var klubberne herefter blomstret op overalt i Danmark.

Det var i 1994 at det begyndte. Det hele tog sin begyndelse omkring spisebordet hos familien Vera og Erik Nielsen i Serritslev.

Når husbond med familie og ansatte diskuterede ved måltiderne, var det bl.a. omkring de unge medhjælperes aktiviteter i Landboungdommen, hvor de var meget afsted og mange af børnene fra landet deltog i 4 H arbejde. Her ved diskussionerne kom Vera også med sine holdninger. Hun slog bl.a. på, at der burde laves noget for de personer, som stoppede deres aktive arbejdsliv og foreslog, at der burde oprettes en Seniorklub under Landboorganisationerne.

Erik som var medlem af Regnskabsudvalget, fik forslaget sat på dagsordenen til et bestyrelsesmøde, hvor der så blev givet grønt lys til at arbejde videre med sagen. Der blev indkaldt til møde via annoncering, men der kom kun 4 deltagere, så mødet blev aflyst, men de 4 fik alligevel en god snak om at lave en Seniorklub og blev enige om at indkalde til et nyt møde i januar 1995. Da kom der 37 deltagere og man fik valgt en bestyrelse og formand.

På Landbrugets delegeretmøde i Herning i oktober 1997 blev 2 personer fra Landboforeningen i Brønderslev hædret med Landboforeningernes Initiativpris, det var Vera Nielsen og Jens Chr. Vestergaard. I sin takketale sagde Vera ”Nu kan I bare se, hvor aktive I er her i dag, I har næsten stået i kø for at komme på talerstolen. Det er jo også noget af det, der forsvinder. Der skal en langsom nedtrapning til, når I vælger at stoppe med arbejdslivet, så derfor har I brug for en Senioklub”.

Efterfølgende blev der stiftet en Landsorganisation med ca. 30 klubber rundt om i landet. Det var kun 2 år efter at Brønderslev startede. I dag er der mere end 60 klubber over hele landet med ca. 11.000 medlemmer

Brønderslev LandboSenior skriver:

Om klubben

Hvis du som forhenværende landmand eller landmand på vej ud af erhvervet, fortsat gerne vil have kontakt og hyggeligt samvær med kolleger, er Landbrugets Seniorklubber måske noget for dig og din ægtefælle/samlever.

I LandboSenior Brønderslev er det INGEN forudsætning, at du har været medlem af en landboforening. Alle kan være medlem af seniorklubben – alle er velkommen.

Det overordnede formål for LandboNords Seniorklub er at virke for en aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og tidligere landmandsfamilier, samt øvrige beboere i landboforeningens område.

Som medlem af en seniorklub får du et par gange om året tilsendt et program over en masse spændende arrangementer, som fx foredrag, udflugter, højskoledage, kurser, bowling osv.

 Landsforeningen LandboSenior skriver:

Landbrugets seniorer i Danmark har været vidner til, og medspillere i en voldsom udvikling i dansk landbrug.
De husker, hvordan den danske landbrugsproduktion for 50 år siden foregik på 200.000 ejendomme. Nu er der kun en tiendedel af ejendommene.

Men produktionen er lige så stor som dengang.

Samtidig er der fra dansk landbrug forsvundet 600.000 heste eller 300.000 plovspand. Tænker vi os, de drog sydpå i en lang række, så ville det første plovspand være kommet til Rom, før det sidste forlod Danmark.

Med sådanne melankolske tanker i baghovedet og med en bevidsthed om værdien af samhørighed har tidligere medlemmer af landboforeningerne og familielandbruget oprettet lokale landboseniorklubber.

Her ønsker man at møde dem, man har haft sit liv og arbejde sammen med, uanset om man har været jordejer, ansat, håndværker, lærer eller rådgiver i det lokale landbosamfund.

Velkommen til LandboSenior

Landsforeningen LandboSenior – en forening som samler seniorklubber over hele Danmark. For tiden er der 61 lokale landboseniorklubber – og ca. 11.000 medlemmer – men man har altid plads til flere.

Også du kan blive medlem af en lokal seniorklub.

Alle er velkommen til vore aktiviteter

Er du til foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg, teateraftener, rejser eller noget andet? Nærmer du dig den ”tredje alder” og stadig interesseret i at være aktiv, så er LandboSenior sikkert noget for dig. Alle interesserede er velkommen.

 

September 2021

Vera Nielsen, formand

LandboSenior, Brønderslev