Brønderslev Handel – Kort fortalt

Lars Bisgaard

 

Af Lars Bisgaard Andreasen – Handelschef 

Brønderslev Handel er en ikke-offentligt støttet forening med ca. 120 stærke, aktive og lokale medlemmer.

 Den 19. oktober 1905 blev Brønderslev Handelsforening stiftet på et møde på Brønderslev Hotel.

Efter sigende var det købmand Andres M. Tolstrup, bakket godt op af blandt andet fabrikant Peder Nielsen, som var initiativtageren, og Andres var ligeledes med i den første bestyrelse sammen med tre andre købmænd og en fabrikant.

Fra begyndelsen var handelsforeningen et samlende punkt for byens erhverv, købmænd, detailbutikker og industri.

Håndværkerne var organiseret i Håndværkerforeningen.

Brønderslev Handelsforenings fødsel blev starten på en forening som i mere end 100 år har sat sit præg på Brønderslev by.

En af de første opgaver som bestyrelsen tog fat på, var at få telefon indlagt på jernbanestationen.

Senere blev oprettelsen af handelsskole et vigtigt punkt for foreningen.

Den 13. februar 1919 ændrede man foreningens navn til Brønderslev Handelsstandsforening.

Lige som samfundet har ændret sig siden den første stiftende generalforsamling, så har også Brønderslev Handel ændret sig.

I 1960érne blev foreningen mere aktivitetsorienteret. Denne udvikling er fortsat og i dag er Brønderslev Handel fokuseret på at skabe liv og aktiviteter i byens handelsgader for at understøtte erhvervslivet.

Brønderslev Handels har også en langsigtet strategi om at aktiviteterne og livet i midtbyen skal være med til at gøre Brønderslev til et attraktivt sted at bo.

Gennem en kontinuerlig branding af byen skal byen vokse og blive stærkere.

Brønderslev Handel samarbejder ligeledes med byens foreninger og inddrager dem gerne i handlens aktiviteter.

Når der er Go´Aften Brønderslev event ser man især samarbejdet blomstre, når foreningerne benytter dagen til at profilere sig, eller hjælper til med det praktiske.

Brønderslev Handel samarbejder med foreninger, institutioner, skoler og organisationer, og er på den måde en samlende kraft i byens liv.

Brønderslev Handel har altid været velsignet med kreative og handlekraftige medlemmer.

I 1995 var Vagn Aage Haaning, der ejede en tæppeforretning i byen, idemanden bag det første Open By Night arrangement i Danmark. Det satte byen på landkortet – ikke mindst fordi dagen startede med at der blev opdaget en bombelignende genstand på den til lejligheden lånte Brønderslev Markeds scene. Rullemarie og bombeeksperterne blev hidkaldt og heldigvis kunne de konstatere at “bomben” var en attrap, og arrangementet kunne gennemføres uden problemer.

Det viste sig at en kokkeelev hos en af byens restaurationer stod bag den hjemmelavede “bombe”.

Open By Night viste sig at blive en kæmpe succes, og mange andre byer har taget konceptet til sig.

Der er stadig Open By Nights i Brønderslev, -dog er navnet ændret til Go´Aften Brønderslev. Men ideen og grundtanken bag arrangementet er stadig at samle by og opland, og give kunderne en anderledes salgsoplevelse.

Brønderslev var en af de første byer der kunne præsentere en gavekortsordning gældende for alle byens butikker. Brønderslev Gavekortet har gennem årerne udviklet sig til at blive en stor succes. I dag sælges der gavekort for 1,4 mill. kr., og kortet kan bruges i mere end 50 butikker.

Igennem alle årene har Brønderslev Handel været eksponent for at markedsføre og brande Brønderslev. Der bruges mange økonomiske ressourcer på events og ikke mindst på markedsføringen af disse.

Fra den spæde start har Brønderslev Handel vist sig at være omdrejningspunktet for byens udvikling, og foreningen deltager aktivt når der skal tænkes nyt og visionært.

Hvordan ser fremtiden ud for de virksomheder der skal løfte arven efter de fremsynede og dygtige erhvervsfolk som købmand Andres M. Tolstrup der så mulighederne i en samling af erhvervslivet for 116 år siden?

Historisk har Brønderslevs detailbutikker altid “kæmpet” mod storebrødrene i syd og nord. Det har givet et gå-på-mod og en trods-reaktion som ligger på rygraden. Arbejdsviljen, ideerne og modet har altid været stor.

Med byggeriet af lejlighederne omkring banegården og planerne omkring etablering af et nyt spændende torv på Banegårdspladsen ser fremtiden lys ud.

Tilbage i slut 50érne begyndte den lokale postmester at påføre byens kuverter med sloganet: Brønderslev – Vendsyssels hjerte.
Det brand videreføres og med det engagement som medlemmerne af Brønderslev Handel udviser, vil Brønderslev også i fremtiden være