Brønderslev Gymnasium

Skolens historie de første 25 år som pressen så det – 1973 – 1998

Brønderslev Gymnasiun 2021

Per Knudsen – Rektor på Brønderslev Gymnasium i 2021

”Velkommen til Brønderslev Gymnasium og HF”

sådan ser overskriften ud, når man går ind på gymnasiets hjemmeside og Brønderslev Gymnasium skriver:

Om Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at skabe faglige udfordringer for alle gennem viden, der kan bruges. Vi giver eleverne udsyn og tilbyder et studiefællesskab med fællesskab og engagement.

Gymnasiets størrelse sikrer et nært, hyggeligt og overskueligt studiemiljø, hvor alle kender alle, men samtidig tilbyder vi en bred vifte af studieretninger og valgfag. Skolen er ikke større end, at der er plads til nærhed og tryghed for den enkelte elev. Vi arbejder meget målrettet for at tilbyde uddannelser af høj faglig kvalitet, som kvalificerer dig til din videre uddannelse.

Hos os er der altid noget i gang – og skolen summer af liv og aktivitet både i og uden for klasselokalet. Mens nogle spiller fodboldturnering på boldbanen, drager andre på kanotur, øver musik eller eksperimenterer i fysiklokalet.

En studenter- eller HF-eksamen fra Brønderslev Gymnasium og HF giver dig et bredt og solidt fundament for at læse videre på en videregående uddannelse, uanset om du interesserer dig for naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humanistiske fag.

Vi glæder os til at se dig!

 Brønderslev Gymnasium og HF er uddannelse aldrig en hyldevare. Vi vil være den uddannelsesinstitution, der udvikler netop dine faglige, sociale og personlige kompetencer mest muligt – uanset om du er et naturtalent eller har vanskeligheder i dit skolearbejde. Hos os oplever du derfor, at der er tid, rum og frem for alt et stærkt ønske om at udvikle det fulde potentiale i dig – som elev og som menneske.

Samtidig bliver du en del af et særligt vanedannende og åbent fællesskab, der både giver noget til dig og kræver noget af dig. Du er dermed en uundværlig brik i det engagerende fællesskab, der skaber en god skole og vil danne dig for livet.

Hos os vil du sammen med dine venner opleve, at du skal bruge den viden, du opnår, opleve det, du ikke kendte og rykke de grænser, du kommer med – hver eneste dag. Du får ikke din uddannelse foræret, men vi lover, at du får de bedste muligheder og masser af udfordringer!

For mere end 25 år siden kom denne uddannelsesinstitution til Brønderslev hvilket betød, at mange unge mennesker der ønskede at få en studentereksamen ikke længere skulle tage til enten Aalborg eller Hjørring. Det viste sig at være en god beslutning det daværende Amtsråd tog.

I hundredevis af unge mennesker fra Brønderslevs opland, har sidenhen benyttet sig af denne mulighed for at erhverve sig studenterhuen.

Gymnasiet skriver følgende:

Værdier

 1.  Faglige udfordringer for alle

Alle elevers potentiale skal udfordres, og den enkelte elev skal rykke sig mest muligt. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi arbejder med tydelige forventningskrav til alle elever.
 • Vi tilrettelægger indsatser for elever med særlige behov – både hvis man har brug for særlig hjælp eller særlige udfordringer.
 • Vi anvender systematisk faglige evalueringer og feed-back i undervisningen.
 1.  Fællesskab og engagement

På BG vil vi hinanden. Her er forventninger om at deltage i fællesskabet og om at bidrage med sit engagement. Her er højt til loftet og plads til forskellighed – og her er altid nogen at snakke med. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi afvikler idrætsdag, temadage, teaterforestilling, fester, fagcamps mv., hvor du rykkes tæt sammen med de andre elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser.
 • Vores elever arbejder i elevteams i de enkelte klasser og elevrepræsentanter deltager jævnligt i møder med klassens teamlærere.
 • Vores faglærere, teamlærere, studievejledere og uddannelsesledere møder eleverne i øjenhøjde og vores dør står altid åben.

3. Viden der kan bruges

Viden skal ikke være støvet og tørt. Viden skal give mening og skal kunne bruges også uden for skolen. Elever fra BG uddannes til at kunne tage del i samfundslivet på en ballast af solid viden. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi samarbejder med videregående uddannelser i regionen, det lokale erhvervsliv samt lokale institutioner og foreninger.
 • Vi lægger stor vægt på muligheden for at lave faglige ekskursioner i dagligdagen. Biologi skal f.eks. ikke kun læses, det skal også gøres og opleves.
 • Vi arbejder med innovative projektforløb, hvor du skal bruge din viden til at udvikle nyt og præsentere det for andre.
 1.  Udsyn

På BG dyrker vi både det store og det lille udsyn – det internationale og det lokale. Vi tager ud i verden og tager verden ind på skolen, så du oplever noget anderledes på den gode måde. Det ses i det daglige f.eks. ved:

 • Vi tilbyder alle elever en længere tur hvert år (Københavnertur i 1g/1hf, studieture i 2g/2hf og studieretningsekskursioner i 3g).
 • Vi åbner skolen op for verden, når vi jævnligt afvikler fællestimer, hvor mennesker med noget på hjertet inspirerer eller udfordrer vores elever.
 • Vi deltager i internationale EU-samarbejdsprojekter med elev-udvekslinger.
Grundplan over Brønderslev Gymnasium

Der er udarbejdet vejledninger på Gymnasiets hjemmeside, således at både nuværende og kommende elever og andre kan gå ind på hjemmesiden og læse om de forskellige muligheder som Gymnasiet kan tilbyde.

Gymnasiet er et stort aktiv for Brønderslev, ikke alene som uddannelsesinstitution, men også for de handlende i byen, som uden tvivl har haft stor gavn af at Gymnasiet kom til byen.

Gymnasiet bruges også af byens og Kommunens  borgere

Uden for normal skoletid benyttes gymnasiets lokaler også af borgerne.

Der benyttes gymnastiksalen og boldspilhal. Den årlige kunstudstilling kaldet ”Påskeudstillingen” afholdes i de flotte og nyrenoverede lokaler.

Der er undervisning om aftenen af personer, som ønsker at tilegne sig viden af forskellig slags.

Så det må siges, at Brønderslev Gymnasium har fået opfyldt sit mål, om at det er et hus, der kan benyttes af rigtig mange.