BRØNDERSLEV BADMINTON CLUB m.m. – af Poul Lønbro

BRØNDERSLEV BADMINTON CLUB

Klubben blev født den 27. februar 1939 på Hotel Brønderslev af 32 personer/medlemmer.

På grund af de ustabile spilleforhold på Hotel Brønderslev, blev det besluttet at henlægge samtlige timer til skolens gymnastiksal i Tygelsgade. Salen på Hotel Brønderslev kunne dårligt rumme en badmintonbane, så den ene baglinje var tegnet en halv meter oppe af bagvæggen. Denne udfordring var spillerne fri for i gymnastiksalen, men her måtte spillerne så håndtere, at gymnastikbommene hængte meget lavt, så det var vanskeligt at udføre en god clear til baglinjen.

Der har altid været rift om at få de nødvendige og ønskede antal timer til medlemmerne, så de kunne udøve deres sport. Det var vanskeligt at udvikle badmintonsporten i gymnastiksalene sammenholdt med de klubber i Danmark, der havde fået de såkaldte rundbuehaller op at stå. Kun få af klubbens bedste formåede at tilpasse sig spillet i hallerne og yde den nødvendige modstand, når de mødte spillere, der havde disse badmintonhaller, som deres hjemmebane!

BBCs ungdom til fællestræning på Tygelsgades skole omkring år 1960?

Klubben var derfor en meget aktiv medspiller i at få opført Brønderslevhallen, som blev indviet den 7. september 1967. Multihallen på Brønderslev Gymnasium blev opført i 1974 og i 1976 blev der opført endnu en hal i forbindelse med den nye Hedegårdsskole. Disse haller blev hurtigt indtaget af de mange frivillige foreninger i Brønderslev, når skolens elever fik fri kl. 15.00.

BBC Nyt blev startet op i 1982 af Bjarne Rasmussen, Knud Jørgensen og Erik Ellegaard Christensen. Efter få år kom Bo Christensen også med i redaktionen!

Her var Erik meget dygtig til at skaffe annoncører til bladet, mens Bo leverede billederne.

Bladet blev indhentet af den elektroniske tidsalder, og udkom sidste gang i 2003, hvor Peter Hvilshøj og Jesper Hardahl var redaktører på blad´et.

I 1986 besluttede ungdomsformand, Poul Lønbro at undersøge, om det var muligt at aftale sponsorater med virksomhederne. Det gik i sin enkelthed ud på, at virksomhederne kunne købe et ungdomshold, og så få sit logo på tøjet. På seniorsiden kunne en sponsor tilkøbe sig én eller flere seniorspillere. Nogle år senere lancerede klubben, at virksom-hederne kunne købe en banereklame i hallen, som blev opstillet, når klubben havde hjemmekampe og åbne turneringer. Da dette tiltag var på sit højeste, var den årlige omsætning tæt på 100.000 kr. Herfra skal der dog fratrækkes udgifter til tøj med mere. Der blev i en periode også forsøgt med halve sider i oplandsavisen til førsteholdets hjemmekampe, hvor spillerne med sponsorer blev præsenteret. Sponsorudvalget havde som forsøg fået en favorabel aftale med oplandsavisen, men da avisen så sig nødsaget til at hæve prisen, måtte udvalget stoppe dette tiltag!

Badmintonklubben havde vokseværk, og for at få de nødvendige timer, havde klubben fået tildelt det der kunne skrabes sammen i de tre haller. I starten af firserne, måtte klubbens medlemmer træne forskellige steder på forskellige tidspunkter. Dette gav store koordineringsproblemer for børnene, når de om mandagen skulle træne i Brønderslevhallen og om onsdagen på gymnasiet. Andre vekslede mellem Hedegårdsskolens hal og gymnasiet. Klubbens egne faciliteter bestod af to skabe for enden af trappen til kælderen i Brønderslevhallen. Når der så skulle spilles turnering i weekenden, var det i Hedegårdsskolens hal. Dette var også frustrerende for trænere og ledere, da de rekvisitter, der skulle bruges, ofte befandt sig i én af de andre haller.

Klubben blev derfor samlet i Hedegårdsskolens hal, også i daglig tale kaldet Hedegårdshallen, hvor klubben blev tildelt tre skabe til de forskellige rekvisitter. Det var, hvad der var muligt!

Klubben begyndte i midten af firserne at arrangere flere forskellige åbne turneringer. Før september 1989 blev der ved disse turneringer etableret en salgsbod på tribunen/balkonen i hallen. Til daglig blev der kørt et rullebord ind i hallen med sodavand, og når motionisterne var i hallen, kunne der også købes øl.

Idéen til klubhuset tog for alvor fart i 1987, da bestyrelsen besluttede at forholdene omkring organiseringen og det sociale aspekt, måtte have et løft. Derfor kom et klubhus i tilknytning til Hedegårdshallen på tale.

Der blev nedsat et udvalg, som skulle undersøge de mange muligheder, om det i det hele taget kunne lade sig gøre at bygge et hus, som ejes af en forening, og sammenbygge huset med en kommunal hal og etablere egen vinduer og indgang til hallen! Alt dette blev undersøgt, mens arkitekt, Leif Hellsten gik i gang med at udarbejde de første skitser.

I 1988 gjorde klubben flere tiltag for at skaffe midler til klubhusbyggeriet. Man etablerede sig på Brønderslev Marked med en pølsevogn, hvorfra der også blev solgt balloner til børnene.

Her ses Birthe Ellegaard, Erik og Lisbeth Støwe.
Erik Ellegaard Christensen siddende i gang med at puste helium i ballonerne til børnene!

I efteråret 1988 blev der udarbejdet nedenstående årskalender for 1989

Gennem hele 1988 blev der arbejdet hårdt på at få alle formaliteter på plads. Her mødte udvalget store positive tilkendegivelser fra politisk side, fra teknisk forvaltning, fra byens byggefirmaer og ikke mindst fra klubbens medlemmer. Når positive kræfter mødes, og hvor politiker og kulturudvalgsformand fra Hallund, Arne Andersen sammen med arkitekt, Leif Hellsten og skoleinspektør, Uffe Sørensen var med på idéen, ja så kunne den daværende borgmester, P. N. Jensen heller ikke være andet!

Noget helt usædvanligt ved godkendelsen var, at klubben fik tilladelse til at lave huller i muren på hallen til en dør og udsyn via vinduer!

I februar 1989 fejrede klubben sit 50-års jubilæum. Her havde kunstner, John Laursen udfærdiget nedenstående forside til jubilæumsskriftet!

BBCs bestyrelse i jubilæumsåret 1989

Bestyrelsen bestod af:Formand, Thomas Thomsen                      Næstformand, Bodil Nielsen Kasserer, Birthe Ellegaard                          Sekretær, Bertel Christensen

Seniorformand, Per Hardahl                      Ungdomsformand, Poul Lønbro

Bestyrelsesmedlem, Bo Christensen        Bestyrelsesmedlem, Erik Støwe

Bestyrelsesmedlem, Per Winter

BBCs jubilæum i februar 1989 blev markeret med en reception, som forgik i den tidligere bygning, som husede teknisk skole i Torvegade.

Borgmester, P. N. Jensen skriver i jubilæumsskriftet, at det er en meget prisværdig indsats, der her er ydet. Det kan ikke påskønnes nok! Det er samtidig også grundlag for klubbens fremtid.

Tak til Brønderslev Badminton Club for arbejdet gennem 50 år, og for den sunde interesse, klubben har videregivet til et stort antal unge.

Tak for den altid positive omtale klubben har skaffet Brønderslev.

Tillykke med jubilæet!

Her var flere prominente gæster mødt op fra nær og fjern!

Om aftenen var der jubilæumsfest. Den blev afholdt i gymnastiksalen på Hedegårdsskolen.

Her blev der udnævnt 3 æresmedlemmer!

Fra venstre: Kaj Mortensen Harry Jensen Svend Hæstrup

Der var levende musik og flere underholdende indslag.

Herover underholder chef for Føtex, Erik Sørensen, seniorspillerne, Peter Guldager og Niels Grønhøj (med hvid paryk), som opførte en kopi af Ib Grønbæks slager:

”Peter Lå I Telt og Ole Lå I Campings vogn”

til stor morskab for festens deltagere, som efterhånden også havde fået noget af de våde varer indenbords!

Byggeriet af klubhuset blev startet op i april 1989. Der var forud for opstarten lavet aftaler med flere byggefirmaer, og alle havde givet tilsagn om at medvirke ved at holde omkostningerne for klubben så lave som muligt. Endvidere udlånte virksomhederne maskiner og materiel til andre frivillige, som deltog i opførelsen af klubhuset.

Samtidig fik skolen opfyldt sit ønske om en ekstra flugtvej fra tribunen, idet der blev etableret en ny trappe til tribunen ved indgangen fra klubhuset! Skolen kunne nu fjerne de Storm P. agtige stiger fra tribunen, som skulle anvendes i tilfælde af brand!

 

Billeder af frivillige under byggeriet!

Der blev arbejdet hårdt, så ”uden mad og drikke dur helten ikke”!

Byrådsmedlemmerne, Uffe Sørensen, Peder Iver Nielsen, Arne Andersen og Leif Hellsten. De står og vurderer, hvem der har lagt den pæneste sten!

Følgende virksomheder understøttede på mange måder byggeriet:

*Arkitektfirmaet, Leif Hellsten*  *MJ-Byg v/Mogens Jensen*  *VVS-firmaet, Per Wahlberg*  *Tømrer- og Snedkerfirmaet, Lars Jensen*  *AP Facader*  * Bo Glas v/Jørgen Sørensen*  *EL og Hvidevarer v/Richard Lauersens eftf.*  *Kurt Holms Farvehandel*  * NCT v/Leif Frederiksen*  *Din Gulvbutik v/Finn Østenkær*

Klubhuset på 260 m² endte med totalt at koste 1,2 mil. kr. I dette beløb er indkøb af inventar til klublokalet, køkkenet, mødelokalet, kontoret og depotrummet med i beløbet! Prisen på klubhuset er det halve af, hvad et tilsvarende klubhus på Lolland kom til at koste!

Klubhuset blev indviet i september 1989!

Der blev bl. a. holdt taler af kulturudvalgsformand, Arne Andersen
formand Thomas Thomsen!

I 1990 overtog klubben Hallund Kros markedstelt på Brønderslev Marked. Efter to år blev krotelt og det store BI-telt lagt sammen således, at BBC nu skulle stå for udlevering af mad i teltet. Dette var noget af en opgave at håndtere, da der i løbet af markedet blev solgt over 1000 kuverter. Her var det dansk bøf med sovs og kartofler, som var det store trækplaster. Herudover blev der solgt smørrebrød, frikadeller, biksemad med spejlæg, grillkyllinger og pommes frittes. Mandag blev det en tradition med stegte ål.

Det overordnede ansvar for køkkenet havde Lene Hardahl og Inger Hedelund Lønbro, og de blev flankeret af en professionel kok. Lørdag var den største salgsdag, hvor de 12 personer i køkkenet til middag og aften havde vanskeligt ved at følge med efterspørgsel på mad. Her kunne der på en halv time godt være solgt mere end 100 kuverter mad.

Det siger sig selv, at rutinerne i køkkenet de første dage kunne være en udfordring, og når først rutinerne var kørt ind på rygraden, ja så var markedet overstået for denne gang. Efter 15 år var der flere af de rutinerede kræfter, som meldte fra og klubben overdrog hele kroteltet til BI mod at få hånds og herredsret over Markedspubben. I dag håndterer BBC både pølse- og is-vogn samt Pubben på markedet!

Klubbens ungdomsafdeling udviklede sig eksplosivt i firserne og halvfemserne til at have nok Danmarks største med 210 børn og unge mellem 6 og 17 år. For at fastholde børn og unge var det vigtigt at være tilknyttet et turneringshold og komme ud og møde andre spillere i holdmatchen, og så helst vinde til ære for holdkammeraterne og klubben. For at dække dette behov, var der tilmeldt 16 ungdomshold til det der dengang hed Nordjyllands Badminton Distrikt og 5 ungdomshold i DGIs regi.

Ungdomsafdelingen bestod af en Micro-, Mini-, Puslinge- og Junior-afdeling, som hver havde deres afdelingsleder.

Herunder er afbilledet nogle af de mange ungdomsspillere:

På nedenstående billede ses bl. a. golfspilleren, Søren Kjeldsen stående nr. to fra højre. Søren var dengang også en dygtig badmintonspiller!

På ovenstående billede overrækker klubbens mangeårige æresmedlem og træner, Svend Hæstrup præmier ifm. klubmesterskaber for børn og unge!

Tidligere ungdomsformand, Erik Sørensen skriver: Der er ingen tvivl om her, at min og min kones tid i BBC, er noget vi tænker tilbage på, som noget helt specielt og unikt. Vi var og er stolte af den klub. Vi var stolte over de fantastiske resultater, der blev opnået både hos ungdom og senior. Stolte over den kæmpeflok af ildsjæle der ydede en kæmpeindsats og trak på samme hammel.

Ungdomsafdelingen var fra 1990 og ind i næste år tusinde antalsmæssigt på sit højeste med ca. 210 spillere.

På det tidspunkt omkring 25-26 spillere der var klassificeret som mesterrække eller elitespiller. Både på vores hold og individuelt slog disse spillere både BBC ́s og Brønderslevs navn fast over hele landet.

Alle de gode spillere hev simpelthen de øvrige opad. Jeg er klar over, at i årene efter er der opnået større resultater af ungdomsspillere fra BBC. Jeg tror det kan skyldes, at i min tid var der så mange spillere, og dermed ingen baner til ekstra træning.

Det der gjorde BBC populært blandt børn og unge var og er beliggenhed sammen med Hedegårdsskolen, og ikke mindst vores fredag aften.

Her kunne børn og unge frit komme til hygge med badminton, bordtennis, kort og brætspil.

Man kunne medtage forældre og kammerater der ikke var medlemmer. Der var ledere fra BBC og cafeteriet var åbent. Derudover kom der af og til seniorspillere, således at de unge kunne prøve sig af mod voksne.

Sidst på sæsonen blev der en weekend afholdt klubmesterskaber i rigtig mange alderstrin og kategorier. Søndag eftermiddag var der afslutning med spisning og præmieuddeling. Derefter tog man fat på det imødesete bingospil, hvor Bo og Kirsten fra Bog og Ide år efter år leverede en overflod af flotte præmier. Så mange at næsten alle kunne få en fin præmie. Der er desuden mange grunde til at nævne Henning Jensen og Svend Hæstrup, som utrættelige trænere, plus alle deres hjælpere, afslutter Erik Sørensen med at understrege!

Herover et unikt billede ved én af BBCs mange julefrokoster!

Her sidder tre ægtepar og ungdomsformænd på rad og række, som på skift havde deres virke fra 1990 og ind i det nye år tusinde!

Fra højre: Majbrit og Erik Sørensen, Bo og Kirsten Christensen samt Erik og Lisbeth Olsen.

Til venstre med briller kan skimtes endnu en ungdomsformand, Egon Okholm Pedersen.

Klubbens seniorer arbejdede ihærdigt med at komme op i rækkerne og i 1989 blev der spillet i serie 2.

Herunder en del af de spillere, som udgjorde seniorafdelingen i 1989.

En af de helt store succes fra sidst i firserne var indførelsen af familiebadminton om fredagen, som Erik Sørensen også nævner. Fredag aften er af mange grunde vanskelig at booke med faste aktiviteter efter kl. 19.00. I starten af halvfemserne blev dette tiltag så populært, at klubben måtte ind og styre slagets gang i hallen, da der ofte mødte mange flere op, end der var plads til. Ikke alle var lige villige til at give slip på en bane. Så blev nogle på skift sendt i klubhuset, hvor man kunne sætte sig og deltage i forskellige brætspil ved bordene, eller indtage mad og drikke og hvile ud og gøre klar til næste dyst.

Klubben har gennem tiderne bemærket sig rent sportsligt.

Tilbage i 50´erne og 60´erne gjorde Ruth Mortensen sig bemærket med fire gange jysk mester. Dette overgås af Jørn Gorm Andersen, som hentede 10 jyske mesterskaber, det ene sammen med Svend Hæstrup i herredouble. Jørn høstede et ukendt antal nordjyske mesterskaber og klubmesterskaber.

De seneste 30 år har klubben haft stor succes med mange ungdoms-spillere, hvor det er blevet til rigtig mange danske mesterskaber og ligeledes flere europamesterskaber individuelt og for hold.

BBCs seniorer præsterede fra midt i firserne, hvor det bedste hold spillede i serie 5 samt op gennem halvfemserne den ene oprykning efter den anden under Pers ledelse. Det stoppede med 2. division, men som det fremgår af billederne, blev det gang på gang en våd fornøjelse for Per Hardahl at være seniorudvalgsformand, når en oprykning skulle fejres!

Tidligere seniorudvalgsformand fra midt i firserne og frem til 1997 og herfra efterfølgende formand, Per Hardahl skriver her om badminton tilbage fra 1957:

Jeg husker tydeligt de første gange, hvor min far ”slæbte” mig med til badminton. Det foregik i det/de første år i den lille gymnastiksal på Tygelsgade Skole, netop den skole jeg senere startede på. Jeg var vel 6-7 år, jeg spillede lidt sammen med min fars makkers dreng. Herefter i 9-10 årsalderen fik jeg en kammerat (Jes Jacob) med, og vi fik egen træningstid på Tygelsgade skole.

Det blev starten til over 60 år med Brønderslev Badminton Club også kaldet BBC. Jeg blev simpelthen bidt af det, selvom forholdene den gang ikke var så optimale som i dag. Derfor har jeg også kun misset en enkelt sæson (hvor jeg var på skole i Horsens).

Efter et par år (1961/62) var vi blevet en ret pæn flok både piger og drenge. Senere blev der mulighed for at vi unge kunnet deltage i træning under ledelse af navnkundige Svend Hæstrup (en gerning han fortsatte i flere årtier). Svend har gennem årene udviklet mange talenter, som har gjort sig på de store badminton baner.

Fra venstre: Svend Hæstrup Karsten Ulsted Per Hardahl Thorkild Svendsen Jes Jacob Christensen Jette Jacob Christensen Lene Reeberg Nielsen

Efter at have trænet en del år i gymnastiksale både på Skolegades og Søndergades skoler, husker jeg tydeligt den kæmpeforandring, der skete med pladsforhold og spil, da vi rykkede op i Brønderslev Hallen. Nu lærte vi et noget anderledes spil, som vi ellers kun havde stiftet bekendtskab med i udenbys haller (Aalborg, Sæby og Hjørring). De havde nemlig de gamle buede badmintonhaller, som, vi der kom fra gymnastiksale, havde det vanskeligt med.

Efter vi havde vænnet os til forholdene i en hal, blev vi skarpere på spillet, også mod de store konkurrenter fra Aalborg og lignende. Det resulterede i, at vi som juniorer kunne bryste os af at være blevet nordjyske mestre (ca. 1967/68) – holdet der bestod af Lene Reeberg Nielsen, Jette Jacob Christensen, Thorkil Svendsen, Karsten Ulsted, Jes Jacob Christensen og undertegnede.

Jeg husker endnu, hvordan jeg som ung senior var med nogle ”gamle gutter” ude for at spille turneringskamp i Arentsminde/Birkelse. Her var der en gymnastiksal til rådighed (radiator i hjørnet af banen) til afvikling af 8 kampe. Vi startede kl. 1700 og var færdige kl. 2300. Efter badet forsøgte de ældre herrer, at ringe Birkelse kro op, for om vi kunne få serveret en pilsner. (For mig, der skulle i skole i Aalborg til kl. 8, var det en lettelse, at der var lukket).

Efter mange år som aktiv, har de seneste mange år været helliget bestyrelsesarbejdet i klubben og motionsbadminton.

Badminton er jo heldigvis en sport man kan have glæde af hele livet, og på trods af, at det er en individuel sportsgren, har den givet rigtig mange bekendtskaber og varige venskaber skriver Per Hardahl.

Brønderslev Badminton Club har gennem årene afleveret mange store talenter til de bedste klubber i Danmark. En af de største talenter er Magnus Johannesen, som viste sit potentiale under DM i 2020, ved at vinde over et verdensniveau som Anders Antonsen. Det bliver spændende at følge Magnus fremover!

Klubbens bedste seniorhold nåede i 2010 op i 2. division, men måtte, efter et uheldigt nedrykningsspil året efter rykke ned i 3. division. I dag spiller førsteholdet i Danmarksserien.

I 1992 fik klubben tildelt en fane. Idrætssamvirket havde på vegne af BBC søgt Danmarks-samfundet om en fane.

Der skal ved indvielsen/ overdragelsen slås tre søm i fanen. Det første søm for Hendes Majestæt Dronningen, det næste for fædrelandet og det sidste for foreningen!

I 2014 blev BBCs 75 år fejret!

Den røde løber var rullet ud, og indgangsportalen var prydet med fjerbolde!

Her var der bl. a. taler ved borgmester Mikael Klitgaard.

Mikael Klitgaard ønsker her Brønderslev Badminton Club tillykke med de 75 år. Sportsgrenen har lange og stolte traditioner i Danmark, som jeres jubilæum også viser.

Mikael siger videre: Som mennesker har vi det bedst, når vi kan røre os. Kan det kombineres med også at have det sjovt, betyder det meget for livskvaliteten. Og den har igen betydning for vores samfund. Glade mennesker lever længere og arbejder bedre.

Så en stor tak til klubben og jeres frivillige, fordi I er med til at højne livskvaliteten i Brønderslev Kommune.

I løbet af jubilæumsdagen var der også opvisningskampe i hallen.

Her havde klubben også besøg af den verdenskendte damedouble, Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen.

Parret spillede med flere af klubbens ungdomsspillere, som stolte forlod banen efter spillet. Nogle af BBCs herredoubler fik også lov at prøve at spille mod én af verdens bedste damedouble.

På billedet ses Kamilla og Christinna bagerst ud for indgangspartiet sammen med nogle glade BBC`er!

Om aften var det jubilæumsfest i Klubhuset

Igen lod John Laursen kreativiteten blomstre gennem nedenstående billede, som prydede forsiden på jubilæumsskriftet i 2014.

Klubben har gennem årene udnævnt følgende æresmedlemmer:

Kaj Mortensen, Harry Jensen, Svend Hæstrup, Per Hardahl, Poul Hedelund Lønbro, Birthe Ellegaard og Carsten Hansen.

 

Følgende fortalt af Poul Lønbro:

Poul Hedelund Lønbro

Brønderslev, den 1. oktober 2021

Som skribent på opgaven om sammen-sætning af indholdet for Brønderslev Badminton Club til Historier fra Brønderslev, var det for mig en medrivende oplevelse at gennemgå mere end 1000 billeder, som Bo Christensen, der i sin fritid arbejdede på denne front, har taget. Hvert billede rummer sin egen historie! Det er meget rørende!

Jeg aftalte med Jens Otto Madsen, at jeg godt måtte bruge op til 12 sider, på BBCs historie. Det endte med 25 sider, men jeg sidder tilbage med følelsen af, klubbens historie kan fylde en hel bog. Der er vildt mange sportslige resultater gennem de sidste 40 år at skrive om, og krydrer jeg dette med alle de personligheder, som har hjulpet til i klubben, og de historier, som følger med, ja så får beskrivelsen ingen ende!

Inger og jeg har, i lighed med mange andre, brugt tusindvis af timer i og for Brønderslev Badminton Club.

Det startede med, at Inger tog vores ældste dreng, Morten med ned i Brønderslev Hallen, hvor Svend Hæstrup havde badminton for de mindste. Selv spillede Inger og jeg som motionister.

Svend har alle dage samtidig spottet interesserede forældre, og fået dem aktiveret i klubben. Det var hans ”skjulte dagsorden”! I 1984 røg jeg også i ”fælden”, da jeg blev valgt ind i BBCs bestyrelse, og samtidig overtog formandsposten for ungdomsafdelingen efter Ole Vejergang.

Arbejdet i klubben greb om sig, og her var jeg heldig, at dette arbejde også interesserede Inger. Vi var efterhånden kommet op på mange ungdomshold i holdturneringen, så det var derfor vigtigt at have stabile forældre til at køre ud med ungdomsholdene i hele Nordjylland. Inger og jeg tog samtidig opgaven som holdleder for det hold Morten spillede på. Morten spillede på det bedste turneringshold, som dengang hed A-rækken under Nordjyllands Badminton Distrikt. På holdet befandt sig også den senere kendte golfspiller, Søren Kjeldsen, som vi kørte Nordjylland tyndt med på bagsædet. Her mødte holdet også den senere verdenskendte badmintonspiller, Peter Gade, som dengang spillede i Gug. Så de to stjerner har mødt hinanden som ungdomsspillere i badminton!

Min funktion som holdleder fortsatte også på førsteholdet. Her var min største kvalifikation som holdleder, at jeg havde kørekort til bus. Derfor lejede BBC en bus uden fører hos Jørns busrejser. Dette stoppede efter 20 år i 2013. da EU krævede et opfølgningskursus på en uge for alle chauffører, som havde et buskørt! I alle disse år var det en tradition i badminton, at hjemmeholdet fra jyllandsserien og op i rækkerne, serverede varmt mad for gæsterne efter holdmatchen. Her har Inger været en fast klippe og stået for madlavningen i Klubben, når førsteholdet havde hjemmekamp.

Som sagt var Inger meget engageret, og hun foreslog, at vi fredag aften, hvor det var svært at leje Brønderslev Hallen ud, at vi arrangerede familiebadminton. Dette blev hurtigt en succes, og vi valgte at tage dette tiltag med over i Hedegårdshallen i 1987, da alle BBCs aktiviteter blev placeret her.

Begge vores drenge, Morten og Kristian, har siddet med i BBCs bestyrelse, efter at jeg havde trukket mig ud af bestyrelsesarbejdet. Kristian sidder i dag med i Badminton Danmarks hovedbestyrelse, og har det overordnede ansvar for holdturneringen. Kristian er også international badmintondommer, og har flere gange været i Asien, for at dømme kampe. Han har derfor også kontakter og venner i mange lande!

At jeg blev engageret i badmintonklubben helt tilbage i starten af firserne og stadig er med i Brønderslev Badminton Clubs Venner også i daglig tale benævnes BBCV, som støtter op om klubben, er noget af en tilfældighed!

Inger og jeg kan konstatere, at de mange timer vi til dato har brugt i og for klubben, har været det hele værd!