Børnehaven “Mariehønen” – lukket

 

Vrensted’s første og eneste børnehave “Mariehønen” lukker og slukker grundet mangel på børn. Den har siden etableringen i 2011 haft til huse i den gamle bygning  “Ane Maries Hus” som ligger overfor Vrensted kirke.

Det var tanken at den ved åbningen af “Byens Hus” i Vrensteds gamle skole sidst på året i 2018, skulle være flyttet dertil,  i nyrenoverede lokaler. Tilsyneladende sker det nu ikke.

Børnehus konkurs artikel fra Nordjyske den 08.09.2018

LUKNING:

Børnehuset Mariehønen lukker på grund af for få børn

BØRNEHUSET MARIEHØNEN I VRENSTED BLEV STIFTET SOM SELVEJENDE INSTITUTION I 2011.

VRENSTED:

Børnehuset Mariehønen har indgivet konkursbegæring på grund af for lavt børnetal. Der var kun ni børn til sidst.
Allan Vinding Sørensen
Det oplyser formand Jannik Skovsted Røge.
– Vi er rendt tør for midler til driften, og enten begærede vi os selv konkurs, eller også ville fagforeningen have gjort det, siger Jannik Skovsted Røge.
Børnehuset var nomineret til 30 børn, men kun fem vuggestuebørn og fire børnehavebørn var tilknyttet på lukningstidspunktet.
– Vi skal være mindst 13 børn for, at det kan løbe rundt, siger Jannik Skovsted Røge.
Ballade i foråret med klager fra forældre over lederen førte til, at lederen blev fritaget med henblik på afskedigelse. Sagen førte til splid i forældrekredsen, og den daværende formand trak sig.
Forældre indkaldte til møde og valgte Jannik Skovsted Røge til formand. Visse forældre stillede spørgsmålstegn ved, om vedtægterne var blevet fulgt.
– Som følge af uenighederne trak to forældrepar deres i alt fire børn ud af børnehuset, oplyser Jannik Skovsted Røge.
– Vi kunne måske godt være kommet igennem en længere periode med færre børn, men vi hang på løn til den tidligere leder og den nye konstituerede leder, hvilket blev for dyrt. Vi måtte betale dobbeltløn i tre måneder, siger Jannik Skovsted Røge om baggrunden for lukningen.
Der er imidlertid ikke blevet tilmeldt nye børn.
Den selvejende institution konstituerede en af de uddannede pædagoger som ny leder i fire måneder, men vedkommende er nu også sagt op tillige med en pæda
gog og en pædagogmedhjælper.
Den konstituerede leder var ansat i en tidsbegrænset stilling til 1. august.
I følge Jannik Skovsted Røge er børnehusets børn kommet i privat pasning i Vrensted og i Vittrup.
Det var meningen, at børnehuset Mariehønen pr. 1. november skulle være flyttet til det nye Byens Hus på Vrensteds tidligere folkeskole. Den huser også idrætsforening og andre foreninger og skal være forsamlingshus.

Børnehaven Mariehønen i Ane Maries Hus. Arkivfoto Bente Poder