Bo-Glas A/S – etableret af glarmester Jørgen Sørensen

Bo-Glas A/S

Industrivej 25, Brønderslev

En af Brønderslevs store virksomheder Bo-Glas blev i sin tid startet som en iværksætter virksomhed, på det tidspunkt kendte man ikke dette ord.

Jørgen Sørensen som startede virksomheden, begyndte først som vinduespudser. Jeg husker han kørte rundt på en sort budcykel i byen med stigen hængende på siden af cyklen. Senere startede han så op i et baghus med glarmesterarbejde som blev til en glarmesterforretning i 1961. Produktionen af termoruder startede i 1968. Det blev nødvendigt med større lokaler og det betød, at der blev opført en helt ny fabrik til fremstilling af termoruder i byens nye industrikvarter. En stor moderne fabrik. Her i år 2021 er det så 60 år siden, at virksomheden startede. Det blev en betydelig arbejdsplads.

bo-glas A/S Industrivej 25, Brønderslev

Den 01.04.2006 var der skiftedag på Bo-Glas i Brønderslev. Jørgen Sørensen, der i 45 år havde stået i spidsen for virksomheden, gav stafetten videre til sønnen, Per Sørensen, som overtog ledelsen. Den første opgave bliver at smide vækkeuret ud. Nu har det ringet om morgenen i 55-56 år, hvor Jørgen Sørensen har været aktiv på arbejdsmarkedet. Der bliver nu mere tid til Jørgen Sørensens interesse for motorcykler.

Per Sørensen kom nu til at stå i spidsen for den nordjyske familieejede virksomhed, der var blevet grundlagt for nu 60 år siden.

Der er i tidens løb foretaget flere udvidelser og man har ca. 45 beskæftigede og har et omfattende produktprogram.

Ekspertise kombineret med effektivitet har sikret bo·glas a/s i Brønderslev en stærk position på det danske marked. Desuden er den faglige viden blevet bakket op af en løbende investering i den nyeste teknologi og en moderne maskinpark for at opfylde ambitionen om at være blandt de førende producenter herhjemme – især når det handler om unikke og avancerede produkter i glas fra alt i farver og glas med tryk, udsmykning og interiør til termoruder, værn og facader.

“Vores mål er at være et kompetencecenter. Det gælder viden om glassets mange anvendelsesmuligheder, den fysiske bearbejdning og udvikling af nye processer og produkter. Kun fantasien må sætte grænser, og vores knowhow skal være med til at udvikle de produkter, som ingen andre tror mulige. Det handler om at se nye muligheder,” siger Per Sørensen, administrerende direktør.

Per fortæller at man de seneste år har investeret en del i maskiner. Bl.a. CNC-styret sliber, ny dobbelt sliber, nyt skæreanlæg, ny termorude linie, ny moderne hærdeovn og anlæg til silketryk. bo·glas a/s har eget laminerings anlæg.
Som den eneste virksomhed i Danmark producerer vi med VancevaTM PVB-folie.

“Den internationale konkurrence på markedet betyder, at vi hele tiden skal udvikle os og styrke vores viden. Derfor forsøger vi at skille os ud, når det drejer sig om avancerede produkter, der kræver særlige kompetencer og knowhow samtidig med, at vi kan producere effektivt,” siger Per Sørensen.

bo·glas a/s har i det seneste årti investeret i masser af moderne teknologi – bl.a. en CNC-styret sliber, et fuldautomatisk skæreanlæg, en ny linje til produktion af termoruder, en moderne hærdeovn og et anlæg til silketryk – for blot at nævne nogle af dem. Desuden har virksomheden eget lamineringsanlæg. De mange processer i eget hus kan kombineres til et hav af glasløsninger.

Innovation præger ånden

I dag er produktionen domineret af termoruder til facader, tage, værn, interiør og møbler. Det kan være alt fra farvet glas, ruder med solafskærmning, lydisolerende glas og sikkerhedsglas til bordplader, døre til badeværelser, til skabe, hylder, låger eller skillevægge.

“Vi har en flad struktur og en ånd blandt medarbejderne præget af innovation og lyst til at eksperimentere. Det gør os ikke kun i stand til at udvikle nye produkter, men også til at servicere og rådgive kunder og kolleger i branchen. Vi vil være en af de førende leverandører, når det gælder produktudvikling,” siger Per Sørensen.

Så sker der igen noget i dec. 2020

Den familieejede virksomhed som var blev grundlagt i 1961 af glarmester Jørgen Sørensen var løbende blevet overdraget op igennem 1990’erne til sønnen Per Sørensen, som i dag står i spidsen for det 2. generationsskifte. Det er virksomheden Glaspartner ApS i Esbjerg, der pr. 14. december 2020 overtager ejerskabet af bo·glas a/s. Nuværende ejer og direktør Per Sørensen har ønsket at overdrage firmaet til nye kræfter, men vil fortsat være tilknyttet virksomheden som produktionschef i Brønderslev.

Den nye ejer Glaspartner er ejet af direktør Ib Madsen, produktionsingeniør Trine Hybjerg og bestyrelsesformand Søren Christian Dahl, sammen med investeringsselskabet Buur Invest A/S, der er et dansk, familieejet investeringsselskab, som investerer i små og mellemstore industrivirksomheder med vækstpotentiale. bo·glas forbliver dermed familieejet og det samlede bo·glas og Glaspartner bliver dermed den 2. største danskejede glasproducent i landet.

”Det har været vigtigt, at den nye ejer af bo·glas kan sikre fortsat udvikling og styrke salget, sikre arbejdspladser og sikre at den gode ånd i bo·glas kan leve videre”, siger tidligere adm. direktør Per Sørensen – ”derfor er jeg helt tryg ved, at det er Glaspartner, der overtager virksomheden.”

Investeringsselskabet Buur Invest A/S ser gode perspektiver i det nye ejerskab.

”Vi indgår i ejerskabet, fordi vi ser et stort potentiale i bo·glas og de produkter, de producerer. Vi ser engagement, evne og vilje til vækst, hos Glaspartner, som nu får flere muligheder i markedet efter overtagelsen af bo·glas”, siger Søren Christian Dahl fra Buur Invest A/S.

Ledelsen for begge selskaber varetages fremover af adm. direktør Ib Madsen, som ser store muligheder i de synergier og stordriftsfordele, som kunderne fremover kan tilbydes fra et samlet bo·glas og Glaspartner.

”Forventningen til fremtiden er, at vi holder fast i begge firmaers grundidé, der har fokus på troværdighed og fleksibilitet, men vi vil også tilføre nytænkning, som skaber værdi for vores kunder”, siger Ib Madsen, der påtager sig ansvaret for salg og ledelse.

Glaspartner og bo·glas leverer mange former for glasprodukter til håndværks- og industrivirksomheder i hele Danmark.

 

På hjemmesiden skriver man:

Vi leverer glas efter mål til mindre boliger og større erhvervsbygninger. Vores produkter spænder bredt og omfatter både de energieffektive energi- og termoruder, såvel som hærdet og bearbejdet glaslamineret glas og sikkerhedsglas.

Vi leverer alle typer glas efter specialmål og i alle faconer, alt efter hvad glasset skal anvendes til. Det kan være et rundt bord, et femkantet vindue eller noget helt andet.

Samtidig sørger vi altid for at tilpasse glasset alt efter, hvilken funktion det skal have. Skal det bruges til glasværn er sikkerhedsglas sikrest, og skal glasset have en mere æstetisk funktion i rummet kan det være, at lamineret glas er den rigtige løsning.

 

Kun fantasien sætter grænser

“Kun fantasien sætter grænser” vil en velkendt talemåde vide – og det er devisen, som bo∙glas har arbejdet efter siden virksomheden begyndte som en lille glarmesterforretning i et baghus i Brønderslev tilbage i 1961.

Med 50 års erfaring og løbende investeringer i ny teknologi har bo∙glas udvidet sig til en betydende leverandør af glas på det danske marked.

Ud over basisproduktion af helt almindelige standardvarer inden for planglas er bo∙glas specialiseret i mere avancerede produkter, hvor firmaets mange produktionsprocesser bliver kombineret på kryds og tværs.

bo∙glas’ ekspertise kombineret med effektivitet danner grundlag for ønsket om at være kompetencecenter, når det gælder viden om glassets mange anvendelsesmuligheder, samt den fysiske bearbejdning og udvikling af nye processer og produkter.

Af jens otto madsen, Bo-Glas Hjemmeside og kilde: Byggeplads.dk