BIs 70-årsdag (1967) blev både festlig og indbringende –  

Brønderslev Idrætsforening 70 år i 1967

 STADIONINSPEKTØR ANKER JENSEN BLEV UDNÆVNT TIL ÆRESMEDLEM VED DEN STORE FESTMIDDAG.

Ved receptionen om formiddagen i stadions lokaler var omkring et par hundrede mennesker mødt op for at lykønske, og kriminal-assistent

  1. Chr. Ørum, formand for stadionudvalget, bød velkommen, idet han glædede sig over de smukke forhold, hvorunder receptionen kunne holdes og roste bestyrerparrer Anker og Sinne Jensen.
 Bystyret støtter foreningen.

 

Skatterådsformand Aksel Poulsen bragte byrådets hilsen og takkede foreningen for det store arbejde den gør for ungdommen, og han takkede især de ledere, der gennem en årrække havde ofret deres fritid, trods skuffelserne ind imellem glæderne.

Det har ikke mindst nu, hvor vi stadig får mere og mere fritid stor betydning, at ungdommen kan beskæftige sig med sund idræt og sport, sagde Aksel Poulsen og fortsatte: Jeg kan love, at bystyret også i fremtiden vil støtte BRØNDERSLEV Idrætsforening.

Formanden hyldede klubbens første formand, farver Peter Christensen,

der trods sine 84 år var til stede både formiddag og aften. Han fik taktfast bifald fra de mange gæster og takkede rørt for, at han havde fået lov at være til sted.

Også formanden for Hjørring Idrætsforening, ingeniør Aage Peter Jensen, ønskede BI til lykke og takkede for det gode samarbejde der altid havde bestået de to klubber imellem, idet han håbede, at det måtte fortsætte også i de kommende år.

Har meget at takke grundlæggerne for.

Hotel Phønix’ store sal var smukt pyntet i sportens ånd til den store festmiddag om aftenen, hvor ca. 200 mennesker deltog. Der var stemning og fest aftenen igennem og mindre festligt blev det ikke af, at så mange “gamle” medlemmer var til stede – de satte ved små humoristiske taler og fortællinger fra 20’erne deres præg på festen.

Formanden Axel Nielsen, sagde blandt andet i sin festtale: ”De, der startede denne forening, havde uden tvivl, trods de primitive forhold, den fulde glæde af deres sport. Den var nemlig for dem, kun et tidsfordriv. I dag er det noget mere. Kravene til sporten er blevet større, fordi der er et behov for sport. Det er ikke småting, der er sket i de 70 år, men det er stadig grundlæggernes idé, vi arbejder videre på, og den idé var både sund og god, så vi har meget at takke disse mennesker for.

Formanden omtalte de mange problemer, der ligger i idrætten i dag, men sagde, at man kun var glade for at være med til at løse dem og dermed være med til at forme ungdommen.

Han fortsatte:

⁃ Når vi i dag kan samle så mange mennesker til vort jubilæum, så tager jeg det som et udtryk for, at man er villige til at give en håndsrækning og få foreningen til at gøre fremskridt fremover. Det er jo bystyrets og borgernes pligt at deltage i ungdomsarbejdet, så vi kan sende en sund og frisk ungdom ud over landet – og her i klubben har vi den fornødne støtte.

⁃ Herefter udnævntes stadioninspektør Anker Hermann Jensen til æresmedlem og fru Sinne Jensen fik overrakt en stor frugtkurv af kriminalassistent Ørum, der beklagede, at man ikke havde noget, der hed æresmedlems-inde.

⁃ Der blev ved middagen i øvrigt talt af kasserer Hans Henriksen, skatterådsformand Aksel Poulsen, fhv. formand Vilhelm Paulsen, tidligere førsteholdspiller, slagtermester Hans Pedersen, Hjørring,

byrådsmedlem, former Kaj Severinsen, formanden for ”BI’s Venner” Egon Sørensen, inspektør Anker Jensen, salgschef og medlem af bestyrelsen Børge Mørklund samt repræsentant Kaj Sanvig.

⁃ Der var sendt et væld af gaver til BI, og som nævnt var mange pengegave, bl.a. fra borgmester Anton Tolstrup, Sparekassen, spillerne på første- og andetholdet plus trænere og spiller-udvalg

samt fra andre Vendsysselske klubber og Brønderslev firmasport.

⁃ Der blev skænket pokaler fra Handelsbanken og Andelsbanken samt fodboldtøj fra bestyrerparret, fodbolde fra AaB og de tre æresmedlemmer: Peter Christensen, Vilhelm Paulsen og Anker Hedegaard samt mange blomster.

⁃ Kilde: Vendsyssel Tidende, den 25. marts 1967

⁃ BI blev oprettet i år 1897.

  1. Isolatør Axel Nielsens søn Ole spillede på BIs førstehold, den gang jeg var ung.
 Her et billede af BI bedste hold 1960