Ane Maries Hus – overtages af Kommunen i 1983

Ane Maries Hus, Sælges til Kommunen i 1983


Kilde. VT 30.12.1983

Løkken-Vrå kommune har købt ejendommen >>Ane Maries Hus«i Vrensted

for 330.000 kr. Kommunalbestyrelsen har hermed fulgt en indstilling fra socialudvalget om ikke alene købet, men også at ejendommen istandsættes og indrettes med pensionistboliger.

>>Ane Maries Hus er en smuk bygning at se på, men bag facaden er der ikke megen nutidig komfort at finde, og det medførte et problem for kommunen, der via et legat fik dispositionsret over huset mod at forestå det administrative og sørge for at legates bestemmelser opretholdes. Det vil bl.a. sige at sørge for at lejlighederne i huset overlades til enlige kvinder boende i Vrensted sogn. Legatværdien lyder på 600.000 kr., men da næsten alle legat-pengene er murstenspenge er – bygningens vurderingspris – måtte der hentes penge fra kommunens kasse til nødvendige udgifter. Det må man ikke sådan uden videre, viste det sig.

Kommunens revisionsudvalg stillede i hvert fald kommunal bestyrelsen spørgsmålet: Hvad agter kommunen at foretage sig med et konstateret udlæg på 238.628 kr. til Ane Maries Hus? Det spørgsmål har kommunalbestyrelsen nu besvaret med at købe huset, med henblik på at indrette det med pensionistboliger. Man håber på forståelse hos socialministeriet overfor denne måde at søge problemet løst på. For ingen kan være interesseret i at ejendommen får lov at forfalde pø om pø. Alternativet er der for at få huset restaureret og indrettet nutidigt, specielt med henblik på sanitær komfort, mener kommunalbestyrelsen.

Ane Maries Hus blev bygget i 1914, og det var sagfører A. Olesen, der førte familiens ønske om et legat, for hans og søskendes moder Ane Marie ud i livet. Legatet blev oprettet i 1929 efter sagførerens død, men legatværdien, der dengang var at betragte som meget stor, er gennem årene reduceret til det modsatte. Der er fem lejligheder i Ane Maries Hus, og de nuværende beboere får fortrinsret til beboelse i de forventede nye pensionistboliger.

Ifølge legatet, skal bl.a. legatstifternes gravsteder vedligeholdelse, og der skal efterleves visse regler om tilskud til nedbringelse af huslejen for værdig trængende beboere. Alt sammen noget som kommunen naturligvis agter at efterleve -alligevel finder man, at det eneste rigtige var at købe Ane Maries Hus, og indrette det med pensionistbolger. Også fordi kommunen ikke må tage af kommunekassen til vedligeholdelse af huse, som kommunen ikke ejer.