Billeder – AC Andersens vej, Gl. Byvej, Ingstrupvej, Vingevej, Stationsvej. – Ejendomme som har haft husdyr

Billeder er fra det Kongelige Biblioteks luftfoto – Ejendomme som har haft husdyr

A C Andersens vej:

AC Andersensvej 5, her havde tidligere Ernst Westergaard et lille landbrug
A C Andersensvej, slægtsgården Mellegaard ejet af Justesen. familien og nu i 2020 er ejer Kristian Justesen

Den lille ejendom på AC Andersens vej 30 ejes i 2020 af Verner Christiansen overtaget efter faderen og er med årene nu udvidet til en mellemstor gård
AC Andersensvej 33 er nedlagt som landbrug, blev bygget af sagfører Olesen og var tænkt som en landbrugsskole hvilket ikke blev til noget grundet uoverensstemmelse med ministeriet. Ejes i 2020 af Rene Nielssn og er under renovering

Ingstrupvej:

Vestergaard, Ingstrupvej 10 tidligere ejer Chr. Jensen, Karl Ole Jensen og nu i 2020 af Helene og Rasmus Jensen
Ingstrupvej 13, Her boede Ejnar Westergaard ogsøsteren syerske Augusta Westergaard.Ejnar passede ænder og svaner i Kirkedammen.
Ingstrupvej 20, Tjaret her boede tidligere Helledie familien
Ingstrupvej 22, Tjaret her bor Inga og Oskar Nielsen i 2020 har været ejere gennem mange år
Ingstrupvej 60, Her på denne ejendom boede tidligere fam. Lise og Johannes Weirgang
Ingstrupvej 74,  Denne ejendom er opført af tømrer og gårdejer Anker Gade
Ingstrupvej 76, Denne ejendomme opført af Kristian Gade

Bystien:

Bystien 6, Nyhavn her havde Ellen og Kristian Nielsen tidligere en minkfarm

GL. Byvej:

Gl. Byvej 1, ejendom er nu fjernet, her boede fam. Elna og Harald Mørk

 

Gl. Byvej 6, Søndergaard var i tidernes morgen ejet af Stine Møller og har haft flere ejere siden. nu nedlagt som landbrug
Gl. Byvej 6, Søndergaard opført efter brand
Gl. Byvej 8 her boede Viggo Kragh som har skrevet Vrensted sangen om “Sct. Thøgers Klokke” her var også i tidernes morgen en Smugkro, ejend. er nu revet ned
Gl. Byvej 9, Her boede fam. Marie og Henry Kragh som fik 15 børn hvoraf 12 overlevede ejend. er nu fjernet
Gl. Byvej 18 herfra drev Charles Jensen, TraktorCharles, maskinstation i 1960 og 70erne
tv. Gl. Byvej 22 her boede Kroer Dagmar th. nr. 20 her boede Oluf Jensen i 2020 bor her Leo Jensen.
Gl. byvej 20 her boede Oluf Jense, nu Leo Jensen
Gl. Byvej 22 her boede kroer Dagmar

 

Gl. Byvej 30 her boede Asger Hansen med familie.

 

Vingevej:

Vingevej 4 en lille ejendom opført af sagfører Olesen og forpagtet ud til taxavognmand og mejerimedhjælper Jens Madsen. I den vestre ende var to stuer inddraget til Vrensted Sognebibliotek indtil 1959.
Vingevej 3, her var først Vndværk og senere beboelse, ejend. er nu fjernet, Vingevej 5 smedemester Søren Nielsen og sidst Oluf B. Nielsen
Vingevej 9, her boede Else og murermester Chr. Nielsen

 

Vingevej 14, her boede landmand og byens mælkemand Marie og Ejler Kjær m familie

 

gården nr. 17 var ejet af Harald Hansen, og senere Knud Hoven nr. 19 har været ejet af Vilhelm Ørum

Vingevej 32 nederst tv og nr. 29 øverst th.

Vingevej 43 har været ejer af Marie og Harald Kragh og Lis og Bjarne Mikkelsen
Vingevej 43
Birkedommergården mellem Vingevej og Bonnerupgaard – ejendommen er fjernet i 1950 erne
Gl. Byvej 34, her boede familien Holger Ulrick,

Stationsvej:

Her drev Jensigne og Peter Ledet en mindre ejendom nu nedlagt. Her boede også lærer Johanne Westergaard og Richard.

 

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted