A.C. Andersens Vej 30, Vrensted

foto 1946
luftfoto fra 1950 erne
gårdmaleri måske sidst i 1940 erne 

ejendom matr. nr. 64-c Vrensted by

A.C. Andersensvej 30 og 32, Vrensted

Opført 1900

opr. areal mindre end nuærende areal på 63,2 ha

Ejer fra

1966 Verner Christiansen

1931  Marius Christian

ca. 1900 Jens Kr. Kristiansen (smedien blev nedlagt) far til Marius

ca.  18??        Christian Christensen, (husmand og smed) far til Jens Kr. Kristiansen

Der har på et tidligt tidspunkt været drevet noget smedie fra ejendommen. Den  blev nedlagt ca. 1900 da Jens Kr. Kristiansen overtog ejendommen efter sin far.