Christiansgade

 

Det gamle Brønderslev

Oktober 2009

I serien “Det gamle Brønderslev” kigger vi tilbage i tiden. Vi bringer historier og portrætter fra svundne tider, og denne gang beretter vi om Christiansgade.

Bysbarnet, lærer Ella Pedersen, der også i tidligere City Aviser har fortalt om Det gamle Brønderslev, har igen været i gang med at grave i lokalhistorien, og denne gang fortæller Birthe og Georg Nygaard om Christiansgade.

Christiansgade

Georg Nygaard, gift med Birthe Nygaard, har boet i Christiansgade siden 1946 med et afhop til Jerslevvej i en periode. Han kom med sine forældre med toget fra Hjørring, og startede som medhjælper hos sin far i fiskeforretningen i Nygade. Forretningen “Jacob Sko” lå på hjørnet af Bredgade og Nygade (i dag Herreforretningen MR), derefter kom ”Alma”, også kaldet “Smørforsyningen”, der bl.a. handlede med kaffe. Så kom Nygaards fiskeforretning, der kaldtes “Fiskehuset”.

Fra Nørregade ind på Christiansgade var det første hus på højre hånd dyrlæge Bundgaards. Derefter lå Frøken Færchs hus, der var af træ Så var der ikke flere huse på denne side.

På den anden side fra Nørregade lå ”BORIDA” huset. I stuen boede forsikringsmand Christiansen. På 1. sal var der et pensionat for kontorfolk og ekspedienter. Lederen af pensionatet hed frk. Christiansen, men blev kaldt “Mads”. Derefter lå der et dobbelthus, hvor den ene del hørte til Nørregade. I Christiansgade-delen boede hr. og fru Høgh. Høgh arbejdede på fabrikken.

 

I den første del af det næste hus boede fiskehandler Rudolf Nielsen, der var fiskehandler før Georg Nygaards far, og i den anden del boede murermester Kaj Frederiksen.

Familien Nygaards hjem i Christiansgade

I næste hus boede autoforhandler Krog Jensen, og på 1. sal boede dekoratør ved Høy Hansen, Riis Jørgensen.

Derefter lå huset, hvor familien Jacob Christensen (Jacob Sko) boede. Ved siden af boede Kaj Budolph, der var på kontoret hos “Winther og Andersen” og senere i Brønderslev Bank. I huset derefter boede Anker Hedegaard, der var maskinarbejder på Vinduesfabrikken. Der var yderligere to lejligheder. I næste hus boede Aksel og Signe Jacobsen. Aksel var typograf. I det sidste hus med adresse i Frederiksgade, men med have til Christiansgade, boede musik- og cigarhandler Mellerup og hans kone. Mellerup var meget musikalsk og havde lune og der går mange historier om ham.

Dette var beboere i Christiansgade dengang (sidst i 1940erne og først i 1950erne).

I huset, hvor Krog Jensen, boede der under krigen en højtstående tysk officer. Det betød, at tyske bevæbnede soldater holdt vagt ved at gå frem og tilbage foran huset.

Georg Nygaard fortæller, at der af og til stod en pekingeser hund i døren til Fiskehuset. Den gøede, indtil den fik en røget sild.

Han husker ligeledes, at Gosmer skulle tjære deres tag, men der var en hvepserede på taget.

Så blev han klædt på i min mors tøj. Det var et syn, man aldrig glemmer.

Thorhauge ville købe fisk, og da han var på vej ud, vendte han sig om og spurgte: “Har I appelsiner herinde?”

Der var ikke så mange penge mellem folk den gang, og mange kunder blev skrevet. Det kneb af og til med at med at få pengene ind, så måtte Georg ud med regningerne. Han husker især et sted, hvor han nødigt ville ind, for når døren stod åben, stod der en stank af mados, snavs, uvaskede mennesker o.l.  ud imod ham. Men der var jo sikkert en årsag til, at regningerne ikke var blevet betalt.