Restaurant Hedelund, Brønderslev

Restaurant Hedelund, Brønderslev

Herunder billeder af den første Hedelunds bygning som nedbrændte efter krigen i 1945.

Her den gamle pavillon og med interiør ca. 1940

Tilbageblik

Vendsyssel Tidende den 23. maj 1954

Af dekoratør Jens Chr. Dalgaard

DEN NYE RESTAURANT I HEDELUND I BRØNDERSLEV ÅBNES 1. MAJ

Til erstatning for den gamle opføres i 1954 en ny restaurant.

Den nye præsentable bygning har kostet ca. 350.000 kroner og er fult ud tidssvarende med en smuk beliggenhed.

Brønderslev har ikke for mange grønne pletter, og det er derfor glædeligt, at en kreds af byens borgere for mere end 50 år siden gik ind for at skabe et anlæg i byen.

At det lykkedes for dem, kan byens nuværende befolkning glæde sig over ved at betragte “Hedelund” der i dag fremtræder som et smukt og velholdt anlæg.

Hedelund har gennem de mange år været samlingssted for byens borgerskab og utallige er de fester og sammenkomster, der har været holdt i det frie og i den tidligere pavillon.

Siden krigen har Hedelund ikke haft nogen pavillon. Den gamle der i mellemkrigsårene var et meget søgt sted, blev som bekendt taget af tyskerne, da de besatte Danmark, og det som besættelsestropperne ikke nåede at ødelægge, gik op i luer 1943. Brandårsagen blev aldrig rigtigt opklaret, nogle fortalte at det var en overophedet kakkelovn, der fik skylden for dens opståen, andre fortalte at det var sabotage. Efter krigen rejstes spørgsmålet om en ny pavillon sig.

Arkitekt Jens Knudsen udarbejdede et projekt på 70.000 kroner og det godkendtes af den daværende bestyrelse, der havde ca. 40.000 kroner, der var erstatning for den gamle pavillon, som var indsat på en Sparekassebog.

Tyskernes ophold i Hedelund havde imidlertid ikke alene skabt en brandtomt. Der var også tale om andre former for vandalisme.

Anlægget blev i disse år omdannet til et afsondret område med pigtrådsspærringer. Panserskjul og løbegrave satte deres ærgerlige spor. Det ville koste mange penge at istandsatte anlægget igen.

Den daværende bestyrelse der bestod af slagteridirektør Madsen, direktør Peder J. Nielsen P.M., ingeniør Aage Andersen, og formanden boghandler Mandrup Poulsen, afstod anlægget til kommunen, der gav løfte om at føre det videre efter de oprindelige planer og betegnelser.

 

Efter at kommunen har overtaget Hedelund, er der gjort store forbedringer og der arbejdes stadige på at gøre anlægget så tiltrækkende som muligt.

Partiet om søerne, hvor svaneparret og vildænderne har deres domæne og planerne med de forskellige blomsterrabatter finder man ikke smukkere i andre byer. Der er skovet meget, men det har vist sig at være en fordel, at der er skabt lys og luft og gode vækstbetingelser for de omfattende nyplantninger der har fundet sted. Til børnenes store tilfredsstillelse er der indrettet en ideel legeplads med gynger, karruseller m.m.

 

I 1950 gav man sig på arkitekt Knudsens tegnestue igen i lag med at udarbejde tegningerne til en ny pavillon, og resultatet heraf er blevet et projekt til 300.000 kroner. Det blev godkendt af byrådet, og for 1 års tid siden gik man i gang med at bygge. Byggeriet er nu så langt fremme at restauranten vil blive åbnet til juni. 1954.

 

Om kort tid indvies den nye pavillon og dermed er der skabt mulighed for at borgerskabet igen kan mødes til sammenkomster i byens anlæg.

Det er noget senere end beregnet, men alligevel inden sæsonen. Forinden alt er klar til at tages i brug, vil omkostningerne nærme sig 350.000 kroner, men bygningen er og blevet meget præsentabel, og udstyret er tidssvarende Den nye restaurant er bygget med facaden ud mod Nørregade, og der er indrettet bilparkering lige ved bygningen. Alt indendørs er holdt i lyse afstemte farver og det første indtryk man fornemmer når man træder ind i den store hall er varme og hygge.

Restaurationslokalerne er indrettet med udsigt over anlægget, og den store terrasse der er bygget, står i forbindelse med dansesalen, der ligger lige ud til plænerne og søen. Der er tre restaurations lokaler, der er anbragt således at de kan benyttes hver for sig, men også slås sammen til et stort lokale, der kan benyttes til mindre sammenkomster møder og lignende.

 

 

Restaurationens navn bliver naturligt nok “Hedelund” og navnet vil komme til at stå med blokbogstaver i neon hen over den brede indgang ud mod Nørregade.

Mens den gamle pavillon kun var åbnet om sommeren, er det meningen, at den nye restauration skal holde åbent hele året. Den nye vært, Børge Christoffersen, er ukendt med forholdene i Brønderslev, men han går ind i arbejdet med optimisme.

Der er bestilt musik for sommeren. Det bliver Hilbert Mellerups orkester, der skal sørge for underholdningen og dansemusikken foreløbig og der er i den anledning indkøbt et stort flygel.

Lysekroner, gardiner og service står i forhold til restaurantens smagfulde udførelse, og alt er således lagt tilrette til besøg af byens befolkning og turister.

Det kan nævnes, at der allerede er indløbet bestillinger fra flere selskaber, der har ønsket at afslutte sommerudflugter i Brønderslev. Bortset fra enkelte specielle artikler, er det byens håndværkere og næringsdrivende, der skal have æren for det smukke resultat, der er opnået.

Bygningsarbejdet er udført af murermester Th. Strandskov. Tømrermesterne Frederik Jensen, Langeland & Leo Christensen, snedkermestrene J.C. Pedersen, og søn, og Aksel P. Larsen, glarmester Svend Larsen, malermester Georg Bast, installatør Willy Larsen, Smedemestrene Henriksen & Larsen. Pedershåb Maskinfabrik, A/S og Ejner Bertelsen inventar.

Møbler leveret af Jensen og Christensen, Th. Thorhauge, Harry Jensen, Viggo Thomsen, Valdemar Karnge, Fini karner og Jens Kirk.