100 årigt advokatfirma i fin form oktober 1985

 

Advokatfirmaet Svend Sanvig

Svend Sanvig,                           f. 1909  d. 1992

 

Samfundet er blevet noget mere kompliceret, siden advokatfirmaet Brønderslev blev oprettet for 100 år siden. Der er i dag flere straffe- og civile sager end nogensinde, og den indviklede lovgivning sætter i dag flere grænser end tidligere.

Den  1. oktober 1985 har sagførerfirmaet Sanvig i Brønderslev eksisteret i 100 år. Jubilæet fejres på lørdag med åbent hus hos landsretssagfører Svend Sanvig, Nørregade 75.

Familien Sanvig har dog ikke været med i firmaet i alle 100 år. Firmaet blev oprettet i oktober 1885 af Carl Sophus Sørensen. Han havde indtil da været Herredsfuldmægtig i Blokhus, men blev sagt op, fordi en slægtning til Herredsdommeren skulle have stillingen, og så tog han til Brønderslev og startede for sig selv her. I oktober 1890 kom Anders Stigaard Kiær til som fuldmægtig. Han overtog forretningen efter Sørensens død ret kort tid efter, og han blev her i næsten 40 år.

I 1907 blev Jens Valdemar Sanvig ansat som fuldmægtig og i 1915 blev han kompagnon i forretningen sammen med Anders Stigaard Kiær. Kiær, der var medstifter af Brønderslev Bank i 1896 og dens første direktør, døde i marts 1930, og Jens Valdemar Sanvig fortsatte som eneindehaver til sin død i 1944.

Herefter overtog sønnen, den nu 75-årige Svend Sanvig, forretningen som eneindehaver. Hans søn Jens Sanvig, 47 år, har i 15 år arbejdet som advokat i firmaet, der også tæller advokat Jens Christian Larsen. Sidstnævnte har været med her i ca. ni år.

Det er meningen, at Jens Sanvig og Jens Christian Larsen overtager og viderefører firmaet til næste år, idet Svend Sanvig ønsker at trappe ned rent arbejdsmæssigt indtil april 1987.

Men endnu arbejder jeg på fuld tid og nyder det. Når man både har helbred og lyst til det, så betyder alderen ikke noget, selv om jeg nu så småt overvejer at trappe ned, siger Svend Sanvig.

Inden Svend Sanvig overtog sin fars firma, var han i ti år dommerfuldmægtig i Hjørring og Frederikshavn. I 40 år var Svend Sanvig branddirektør for Købstædernes Alm. Brandforsikring et hverv han gav fra sig 1. januar 1985.

Fra 1946 til 1954 var Sanvig medlem af Brønderslev Byråd for partiet Venstre, og han var i en periode viceborgmester.

I otte år var Svend Sanvig medlem af Sagførersamfundet og med i kreds- bestyrelsen for Hjørring og Thisted amter. Dertil kommer otte år som medlem af Advokatnævnet.

Og så kan man under omtalen af Svend Sanvig`s virke ikke undgå at omtale hans aktive år på fodboldlandsholdet midt 1930’erne en epoke, som Svend Sanvig tænker tilbage på med særlig glæde.

I årenes løb har sagførerfirmaet haft til huse flere steder. Man startede i Algade, flyttede herfra til Vestergade, hvor også Brønderslev Bank havde til huse, til Rådhuspladsen, hvor læge Skak nu bor, i det dommerkontor i gamle Bredgade, hvor nu Provinsbanken bor, og i de seneste 20 år har advokatfirmaet boet i Jernbanegade, hvor der for år tilbage var det gamle Hotel Brønderslev.

Foruden de tre advokater beskæftiger firmaet fem sekretærer. Her i blandt er bogholder Gerda Henriksen, der har arbejdet her i over 40 år.

 

       Firmaet eksisterer stadig i Brønderslev under andet navn og nye ejere, på adresse i Godsbanegade.